Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen
  • Fotograf: Claudia Marie Barfod
    Foto: Claudia Marie Barfod
  • Fotograf: Claudia Marie Barfod
    Foto: Claudia Marie Barfod

Svær at bestemme!

Kan minde om arterne Skov-Støvbold (Lycoperdon molle) og Umbrabrun Støvbold (L. umbrinum), men Pindsvine-Støvbold vokser på kalkrig bund i løvskov og har længere pigge. Bør bestemmes / bekræftes i forum ud fra gode fotos og angivelse af økologi.

Kendetegn

: Frugtlegemet er pæreformet med en steril stok og en sporebeholder, der er beklædt med 4-6 mm. lange, lyst læderbrune pigge, der sidder ret godt fast så længe frugtlegemet er ungt.. Når de falder af efterlader de et mønster af gråbrune pletter på sortbrun baggrund.

Der er ingen hinde mellem den sterile stok og sporehusbeholderen.

Den modne sporemasse er umbrabrun.

Pindsvine-Støvbold
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Piggene kan være mere eller mindre bevarede. I sene stadier må den genkendes på det ovenfor beskrevne mønster.

Forveksling

: Pindsvine-Støvbold er en karakteristisk og iøjnefaldende art, der let genkendes, når man har gjort sig fortrolig med den.

Krystal-Støvbold og Sortagtig Støvbold har meget kortere, kun indtil 2 mm. lange pyramideformede pigge, der let falder af ved gnidning.Desuden er deres pigge tydeligt kortere, kun ca. 2 mm.

Hos Sortagtig Støvbold, som vel er den mest oplagte forvekslingsmulighed, danner der sig et netagtigt mønster på sporebeholderen, når piggene er faldet af (pletmønster hos Pindsvine-Støvbold).

Kær-Støvbold (sjælden i Danmark) har kortere,hvide til lyst læderbrune pigge.

Udbredelse

: På egnede voksesteder i det meste af landet, hyppigst mod øst. Dens forekomst må betegnes som temmelig sjælden til hist og her.
Pindsvine-Støvbold - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: August-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Pindsvine-Støvbold baseret på Naturbasens observationer:
Pindsvine-Støvbold - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pindsvine-Støvbold - månedlig fordeling

Biologi

: En saprofyt, ikke-mykorrhiza-svamp, der lever af at nedbryde dødt plantemateriale i skovbunden.

Levested

: Ældre løvskove på ret næringsrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

De senest indberettede arter i Naturbasen: