Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Martin Liebermann
  Foto: Martin Liebermann
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart

Kendetegn

: Med mat strågule, lidt fedtede frugtlegemer, der bliver indtil 8 cm brede. De står ofte i bundter eller klynger.

Hatten har tiltrykte lyse skæl, og stokken, som typisk er 2-7 x 1-3cm, har mere udstående ligeledes lyse skæl under ringzonen.

Lamellerne er ret tætte og er tilhæftede, d.v.s. går lige ind på stokken i en vinkel på ca. 90 o. Lamellerne er først strågule som hatten, men bliver efterhånden mørkere brune af sporerne.

Sporefældningen er brun-mørkt lerbrun.

Sporerne er glatte, tyndvæggede og bønneformede og måler 6-8 x 3,5-4,5 my.

Grøngul Skælhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne bjørnhart

Forveksling

: Lignende arter har livligere gule farver og mangler den grønlige tone. Pile-Skælhat gror typisk på Pil og er mere fedtet.

Udbredelse

: Temmelig almindelig, men overses let ved overfladisk forveksling med f.eks. Knippe-Svovlhat og Krumskællet Skælhat, der vokser på lignende levesteder.
Grøngul Skælhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan typisk træffes ultmo august - ultimo oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Grøngul Skælhat baseret på Naturbasens observationer:
Grøngul Skælhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøngul Skælhat - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever af at nødbryde dødt løvtræ.

Levested

: Dødt løvtræ, f.eks. stubbe, der er et par år gamle. Den kan optræde i store mængder på flis.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

Funga Nordica , Henrik Knudsen & Jan Vesterholt (mange forfattere til de forskellige grupper), ISBN, Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde. ISBN 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: