Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marianne Stefansen
    Foto: Marianne Stefansen
  • Fotograf: Gerner Jensen
    Foto: Gerner Jensen
  • Fotograf: Gerner Jensen
    Foto: Gerner Jensen

Kendetegn

: Hatten er normalt 1,0-8,5 cm i diameter, klokkeformet til svagt hvælvet, med alderen ofte meget udbredt og kan både være med og uden pukkel midt på hatten. Den er glat, slimet, porcelænshvid til lyst læderbrun eller grålig. Efter vådt vejr ligner hatten oftest det fineste porcelæn (deraf navnet).

Konsistensen er ofte yderst skrøbelig (igen lever den op til navnet).

Lamellerne er ofte ret brede, udrandede, sidder ret langt fra hinanden, mellemstore "lameltænder" ved hatteranden, hvide.

Stokken er ca. 0,2-1,4 cm tyk, ved basis dog 0,5-2 cm, omkring 2-14 cm høj/lang (svampen kan stå lodret på stokken, eller stokken kan ligge vandret ud i luften), ind i mellem let furet for oven, porcelænshvid, læderbrun eller grålig mod basis. Øverst er stokken udstyret med en slimet lidt hudagtig ring. Under ringen er stokken ligesom resten af svampen slimet.

Den bærer ingen betydelig lugt.

Porcelænshat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent-Ole Ludvigsen

Forveksling

: Kan ikke forveksles med nogen anden svamp.

Udbredelse

: Arten er almindelig på dødt og døende løvtræ, især ældre bøg, og især sent på sæsonen.
Porcelænshat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses fra september til engang i november.

Tidsmæssig fordeling

af Porcelænshat baseret på Naturbasens observationer:
Porcelænshat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Porcelænshat - månedlig fordeling

Biologi

: Snyltende på løvtræ, gerne i knipper. Dette er nok en af Danmarks smukkeste svampe

Levested

: Oftest i knipper på løvtræ, foretrukkent bøg.

De senest indberettede arter i Naturbasen: