Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Madsen Nielsen
    Foto: Thomas Madsen Nielsen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Svær at bestemme!

Bestemmelse kræver måling af sporernes længde og bredde.

Kendetegn

: Hat 5-13 x 4-10 mm, ægformet til ellipsoidisk, senere hvælvet til udbredt, efterhånden radiærfuret, smudsigt gulbrun til rødbrun, mod randen lysere og mere grå. Lameller adskilt fra stokken ved et mellemrum. Stok 30-120 x 1-2,5 mm, cylindrisk, glat, smudsigt hvidlig til gulbrun.

Sporer 10-14,5 x 7-10,5 x 6,5-8 µm, ± ægformede til elliptiske set mod fladen, med eller uden fem-seks afrundede kanter, elliptiske set mod siden, med skævtstillet spirepore.

Plæne-Hjulhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Juel Pedersen

Forveksling

: Plæne-Hjulhat er hvad der bliver tilbage, når de forskellige arter, som man regner med i nutiden, bliver skrællet af den gamle art Hjul-Blækhat (Coprinus plicatilis). Den kan kun kendes mikroskopisk fra Bredsporet Hjulhat (Parasola schroeteri), Storsporet Hjulhat (Parasola megasperma) og Herkules-Hjulhat (Parasola hercules). Disse arter har lidt færre lameller end de andre i slægten, og hatten er derfor lidt grovere plisseret. Plæne-Hjulhat har de mindste, mindst affladede og smalleste sporer af de nævnte.

Udbredelse

: Meget almindelig i Danmark; formodentlig udbredt over hele landet. Arten har været kendt fra Danmark gennem lang tid (men har været et samlebegreb for adskillige arter). Det latinske artsnavn betyder foldet. Da man i Danmark i 2007 gik over til at betragte Parasola som en selvstændig slægt, bl.a. kendetegnet ved, at frugtlegemerne ikke flyder blækagtigt hen ved modenhed, besluttedes det at give slægten et nyt dansk navn, Hjulhat efter den karakteristiske lameltilhæftning, og den gamle Hjul-Blækhat fik så navnet Plæne-Hjulhat.
Plæne-Hjulhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra april til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Plæne-Hjulhat baseret på Naturbasens observationer:
Plæne-Hjulhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Plæne-Hjulhat - månedlig fordeling

Biologi

: Saprotrof på jord.

Levested

: På græsningsoverdrev og i græsplæner.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rald, E. 2001. Sæsonens art: Hjul-Blækhat (Parasola plicatilis (Curtis: Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple). – Svampe 44: 39-41.

Vesterholt, J., E. Rald & T. Læssøe 2007: Slægten Hjulhat (Parasola) i Danmark. – Svampe 56: 29-37.

De senest indberettede arter i Naturbasen: