Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Kendetegn

: Hatten er normalt 6-16 cm i diameter, fast, små smudsigt brunsorte skæl der er trykt til hatten, som gammel kan den dog have opsprukne hatskæl, tør.

Lamellerne er lyserøde, men bliver hurtigt mørkebrune, som gamle nærmest sorte, frie, tætte, regelmæssige og smalle.

Stokken er høj og kraftig, ofte med et svaj, ca. 8-15 cm høj og normalt 1,5-3 cm tyk, hvid, nedefter svagt tilspidset og ofte stikker den dybt ned i jorden.

Ringen sidder øverst på stokken, er kraftig, tyk og tolaget.

Kødet er hvidt, fast og svagt rødmende ved gennemskæring.

Knippe-Champignon
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ena Nielsen-Refs

Variation

: Grundet det at svampen ofte har dybtstikkende stok kan det se ud som om stokken ikke er så høj.

Vokser svampen nær veje i ikke optimale jordforhold kan stokken godt være af ringe størrelse 3-8 cm.

Forveksling

: Kan forveksles med Blodchampignonerne, men disses kød farves som friske tydeligt rødt ved gennemskæring, hattene har ikke samme uappetitlig smudsige sortbrune udseende og de vokser ofte i skov og andre naturlignende biotoper.

Udbredelse

: Rimelig almindelig svamp, dog kan den virke lidt fåtallig nogle år.
Knippe-Champignon - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses fra medio juni til først i november.

Tidsmæssig fordeling

af Knippe-Champignon baseret på Naturbasens observationer:
Knippe-Champignon - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Knippe-Champignon - månedlig fordeling

Biologi

: På næringsrig jord, gerne i græs. Vokser ikke i skovbiotoper.

Levested

: På næringsrig jord i haver, parker, kirkegårde, gartnerier og andre anlægstyper ofte i små knipper.

Kan stå i græsbælter ved veje da der er varmt og fugtigt hvilket er noget svampen godt kan lide.

På nærringsrig jord i haver, parker, kirkegårde, gartnerier og andre anlægstyper ofte i små knipper.

Kan stå i græsbælter ved veje da der er varmt og fugtigt hvilket er noget svampen godt kan lide.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
De danske svampenavne, en pdf udgivelse af Jens H. Petersen & Jan Vesterholt

De senest indberettede arter i Naturbasen: