Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Kendetegn

: Med sædvanligvis rigelig hvid mælkesaft.

Med gråbrune farver på hat og stok og middeltætte, hvide lameller. Hatten er gennemskinneligt stribet næsten til toppen.

Hatten er udpræget kegleformet og 5-20 mm bred. Stokken bliver 30-80 x 0x5-2,5 mm.

Lugten er neutral til svagt kloragtig.

Hvidmælket Huesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mikael Overgaard

Forveksling

: Med sin spinkle statur og rigelige hvide mælkesaft bør den ikke kunne forveksles med andre svampe.

Udbredelse

: Meget almindelig på passende voksesteder i hele landet.
Hvidmælket Huesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes fremme det meste af året, i alt fald i fugtige, frostfri perioder. Hyppigst er den juni-januar.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidmælket Huesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Hvidmælket Huesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidmælket Huesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Svampen lever af at nedbryde dødt plantemateriale og vokser på løv- og nåledække, som den gennemvæver med sit mycelium.

Levested

: I skove o.a. træbevoksninger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

Funga Nordica , Henrik Knudsen & Jan Vesterholt (mange forfattere til de forskellige grupper), ISBN, Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde. ISBN 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: