Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Knud  Knudsen
    Foto: Knud Knudsen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Svær at bestemme!

Kan forveksles med Kegle-Vokshat, Gul Vokshat og Grøngul Vokshat. Gode kendetegn er det uforanderlige kød, den længdefibrede, tørre stok, og de næsten frie lameller. Et godt foto er ofte nødvendigt. var. konradii kan kun bestemmes på sporerne.

Kendetegn

: Hatten bliver indtil 6 cm bred og har en tydelig spids, der ikke sjældent ender med en lille papil. Den er dog som ung langt smallere kegleformet. Den er fint radiærfibret.

Hatfarven er noget varierende fra gul til mørkere gulorange og varierer fra fedtet-slimet til næsten tør.

Lamellerne der så godt som fri, bleggule, ofte lysere end hatten. De for forholds brede og ikke særligt tætte.

Smag og lugt er neutral.

Spidspuklet Vokshat s.lat.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn M. Hansen

Variation

: Den kan være både knaldgul og mere orangegul.

Forveksling

: En ret karakteristisk art.

Der er forvekslingsmuligheder med Konrads Vokshat; den vokser på udpræget kalkholdig bund, men kan ellers adskilles på sporestørrelse: Spidspuklet Vokshat: ca. 10-12,5 x ca. 5-6,5 my; Konrads Vokshat: ca. 9,5-12 x ca. 7-10,5 my. Der findes overgangsformer mellem Spidspuklet Vokshat og Konrads Vokshat, og mange regner dem for tilhørende samme art og være varieteter inden for denne.

På ikke udpræget kalkholdig bund må en feltbestemmelse af Spidspuklet Vokshat anses for forsvarlig.

Den kan ligne gule former af Kegle-Vokshat, men denne kendes ret let på, at stokken anløber sort ved kraftig og gentagen berøring.

For små individer er der mindre indlysende forvekslingsmuligheder med bl.a. Slimstokket Vokshat og Papil-Vokshat, der dog savner spidsen på hatten.

Gul Vokshat m.fl. har ikke den kegleformede hat.

Udbredelse

: Spidspuklet Vokshat forekommer temmelig sjældent til hist og her på egnede voksesteder i hele landet. Dens hyppighed er måske lidt undervurderet p.g.a. forveksling med især Gul Vokshat.
Spidspuklet Vokshat s.lat. - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Spidspuklet Vokshat kan være fremme juni-oktober afhængigt af vejrets fugtighed.

Tidsmæssig fordeling

af Spidspuklet Vokshat s.lat. baseret på Naturbasens observationer:
Spidspuklet Vokshat s.lat. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spidspuklet Vokshat s.lat. - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp, der lever af af nedbryde dødt organisk stof i jorden.

Levested

: Den vokser på overdrev og anses for at være en ret god indikator for denne beskyttede naturtype. Ifølge David Boertmann (bogen Vokshatte) er den fundet på 18 pct. af 238 undersøgte overdrev.

Min erfaring er, at den også kan findes andre steder, f.eks. langs vejkanter i sandede skove og plantager.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
David Boertmann: Vokshattte. Nordeuropas Svampe Bind 1. ISBN 87-983581-3-8

De senest indberettede arter i Naturbasen: