Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Arne Kiis
    Foto: Arne Kiis

Kendetegn

: En forholdsvis stor kridhvid til flødefarvet lamelsvamp som ofte er tunge- til kræmmerhusformet. Ret tynd i kødet.
Kridthat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Kan forveksles med filthatte, savbladhatte og østerhatte som dog har en anden struktur. Kridthat ret genkendelig ud fra kendetegn og levested.

Sommer-Østershat kan være næsten hvid, men ikke kridhvid, og den vokser næsten altid på dødt løvtræ.

Udbredelse

: Kridthat er vidt udbredt i Europa. Og kan findes i det meste af Danmark, dog er der gjort flere fund i Nordjylland.
Kridthat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses ofte fra august til november, men ses mest i september måned.

Tidsmæssig fordeling

af Kridthat baseret på Naturbasens observationer:
Kridthat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kridthat - månedlig fordeling

Biologi

: Gror på nedbrudte nåletræer.

Kridthat bør ikke spises. Der er beretninger af, at folk er blevet dårlige af at indtage den. De aktuelle indholdsstoffer er ikke nærmere identificeret.

Levested

: Nåleskov og granplantage.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: