Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Kevin Kuhlmann Clausen
    Foto: Kevin Kuhlmann Clausen
  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen

Kendetegn

: Svampen er spæd. Hatten er sædvanligvis 0,5-2(-3) cm bred og ligeså høj eller noget højere; den er lidt klæbrig og har form nærmest som en lille russisk løgkuppel, d.v.s. klokkeformet, men med en tydelig lille papil eller påsat spids. Hattens farve er lyst gulbrun-læderbrun til gråbrun, ofte lidt stribet i randen; den er ret hygrofan (d.v.s. skifter farve med fugtighedsforholdene) og er i vådt vejr ofte over i det grå.

Lamellerne er smalt tilvoksede stokken, ret tætte og gråbrune til purpurbrune.

Sporerne er elliptiske, med en lille papil eller spirepore, og ifølge Funga Nordica med dimensionerne 10,5-15 x 6,5-8,5 my.

Stokken er cylindrisk (20-)50-120 x 1-3 mm. og hvidlig til blegbrun og ofte, men langt fra altid, blålig mod basis.

Den har som ung et flygtigt slør, der ofte efterlader en svag ringzone.

Spids Nøgenhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent-Ole Ludvigsen

Forveksling

: Den klokkeformede hat med de læderbrune farver og den lille papil, der får den til at ligne en russisk løgkuppel, er ganske karakteristiske træk, og der er næppe spæde svampe uden for slægten Nøgenhat, der har den hatform.

Men i slægten er der flere lidt svære forvekslingsmuligheder. Disse fra fraskilles på bl.a. at have geleagtige ("gelatinøse") lameller, på at gro direkte på gødning (af køer, heste m.v.) og have tydeligt slør og ringzone. En nærtstående art Psilocybe strictipes har bredere kegleformet hat, som er gennemsigtigt stribet i den ydre halvdel af radius, og har ofte mere grønlige farver. Den har undertiden en lille papil, som dog ikke er så udpræget som hos Spids Nøgenhat. Den er også hallucinogen. Den angives at gro i nåleskov, men kan ellers være svær at adskille fra Spids Nøgenhat uden mikroskopi.

Funga Nordica angiver, at de arter i slægten, hvor stokken blåner mere eller mindre forneden (deriblandt Spids Nøgenhat, som dog langt fra altid gør det) sandsynligvis er hallucinogene.

Udbredelse

: Spids Nøgenhat er ganske almindelig, men lidet iøjnefaldende for den uopmærksomme.
Spids Nøgenhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den har en lang sæson og kan findes juni-november, eller frem til den første hårde nattefrost..

Tidsmæssig fordeling

af Spids Nøgenhat baseret på Naturbasens observationer:
Spids Nøgenhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spids Nøgenhat - månedlig fordeling

Biologi

: En spæd ikke-mykorrhizasvamp, der lever saprotroft, d.v.s. af at nedbryde dødt organisk stof.

Svampen og nærtstående arter med blåt på stokken er kraftigt hallucinogene, og angives bl.a. at give syns- og farveforstyrrelser og LSD-agtige virkninger. Det virksomme stof er psilocybin. Svampen angives at indeholde omkring 1/4 pct. af stoffet (se Wikipedia), hvilket er særdeles meget. Det er forbudt at forhandle den. Det må på det kraftigste frarådes at foretage private eksperimenter med indtagelse af denne o.a. hallucinogene arter i slægten.

På engelsk har den (øge?)navnet Liberty Cap.

Levested

: Den gror på lysåbne, næringsrige steder med lav vegetation, typisk ko- og hestegræssede arealer; men den kan også findes andre steder. f.eks. på fodboldbaner og græsplæner i haver og parker, i dyrehaver etc. Det angives således, at Eremitagesletten i Jægersborg Dyrehave er kendt for ret talrige forekomster på passende årstider og ved passende vejr- og fugtighedsforhold.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Funga Nordica, Henning Knudsen & Jan Vesterholt (redaktion, mange forfattere), Nordsvamp 2008, ISBN: 978-97-983961-3-0

Danmarks Svampe af Jan Vesterholt, Gyldendal, ISBN: 87-02-02911-1

De senest indberettede arter i Naturbasen: