Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

 Figur

Kendetegn

: Den anbragtes tidligere i navlehatteslægten under navnet Stød-Navlehat - Omphalina grossula.

Hatten bliver 1-3 cm. bred og er flad til hvælvet med nedtrykt midte, mere eller mindre tragtformet, gennemskinneligt stribet, og med lyst olivengulbrune farver.

Lamellerne er nedløbende og ret fjerne. Stokken er 10-30 x 1-3 mm.

Sporefældningen er hvid til flødefarvet.

Stød-Gyldenblad
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Ved-Navlehat - C. epchysium (Pers.:Fr.) Quel.) har gråbrunt til gråt frugtlegeme.

Udbredelse

: Hist og her på egnede voksesteder i hele landet.
Stød-Gyldenblad - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: September-november.

Tidsmæssig fordeling

af Stød-Gyldenblad baseret på Naturbasens observationer:
Stød-Gyldenblad - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stød-Gyldenblad - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever af at nedbryde dødt nåletræ.

Levested

: På nåletræsstød og nåletræsflis.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003Funga Nordica, mange forfattere.Redaktion: Lise Hansen og Henning Knudsen. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Isbn: 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: