Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Kendetegn

: Svampen er af de fleste bedre kendt under navnet Gran-Parasolhat, men slægten Silkehat er udskilt fra Parasolhat i nyere tid.

Af statur og fremtoning som en spinkel Ægte Rabarberhat.

Hatten er 5-12 cm bred og har smudsighvid grundfarve kontrasterende til radiært arrangerede spidse, gråbrune skæl, hvor spidsen er udpræget strittende.

Stokken er 5-10 x 0,5-1 cm og hvidlig til gråbrun, lidt fibret, med en hvid ring, der ofte er dobbelt. Stokken har en knoldagtig udvidelse forneden.

Lamellerne er hvide.

Sporefarven er hvid og svampekødet er ikke rødmende.

Gran-Silkehat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif B Nielsen

Forveksling

: Den forveksles hyppigt med især Ægte Rabarberhat, men kendes på de spidse, mere strittende skæl og på at være ikke rødmende ved gennemskæring.

Almindelig Rabarberhat har radiærtfibret hat og bredere, mere tiltrykte skæl, de kun i ringe grad kontrasterer til en en ret ensfarvet grålig eller gråligbrun baggrund - og er rødmende ved gennemskæring.

En anden art i slægten: Rosabladet Silkehat, har hvidlig, uskællet hat, vokser på friland og ligner ikke synderligt.

Udbredelse

: Den er almindelig på egnede voksesteder landet over - og sikkert undervurderet i hyppighed, fordi folk forveksler den med arter af Rabarberhat.
Gran-Silkehat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primo august-medio oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Gran-Silkehat baseret på Naturbasens observationer:
Gran-Silkehat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gran-Silkehat - månedlig fordeling

Biologi

: En saprotrof, ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt plantemateriale i jordbunden.

Den er muligvis giftig, og skal undgås af sikkerhedsgrunde. Men giftigheden er ikke undersøgt detaljeret.

Levested

: I granskove af forskellig alder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1Funga Nordica, mange forfattere.Redaktion: Lise Hansen og Henning Knudsen. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Isbn: 978-87-983961-3-0

De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

De senest indberettede arter i Naturbasen: