Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Svær at bestemme!

Flere andre små vokshatte med tør filtet-skællet hat kan ligne meget på grund af stor variation. Meget erfarne kan ofte kende den i felten. Den bør fotograferes og bestemmes / bekræftes i forum.

Kendetegn

: Hatten er tør, rød-orangerød og med en tydelig kornet-småskællet overflade; den har ofte en lysere rødgullig rand, som er mere eller mindre gennemskinneligt stribet. Hatskællene har i udgangspunktet samme farve som hatten, men bliver gule ved udtørring.

Lamellerne er bredt tilvoksede, ofte med en nedløbende tand. De er mat orangerøde, tydeligt lysere end hatten, og har en gullig æg.

Stokken er omtrent af hattens farve, tør, 2-5 cm lang og 2-4 mm tyk.

Uden særlig lugt og smag.

Mønje-Vokshat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Variation

: Hatten kan undertiden være mere gul.

Forveksling

: Arten er forholdsvis let kendelig på den rødorange, kornede hat og de tilhæftede lameller. Hat og stok er tørre.

Kantarel-Vokshats hatoverside ligner, men den kendes på at have lysere, udpræget nedløbende lameller.

På udpræget kalkbund er der forvekslingsmuligheder med Kalk-Vokshat. De skal adskilles på, at Mønje-Vokshat har mange sporer pæreformede, d.v.s. tykkest i den ene ende, hvor de er ellipsoidiske til kugleformede hos Kalk-Vokshat.

En anden forvekslingsmulighed er Kær-Vokshat, som har sporer > ca. 10 my, hver de gennemgående er < ca. 10 my hos Mønje-Vokshat. Kær-Vokshat vokser i Danmark i klitlavninger ved Vestkysten, men også i f.eks. højmoser.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på egnede voksesteder landet over.
Mønje-Vokshat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er fremme august-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Mønje-Vokshat baseret på Naturbasens observationer:
Mønje-Vokshat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mønje-Vokshat - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden.

Levested

: Overdrev, strandfælleder, heder, lysåben nåletræsplantager og muldbund i fugtige skove, især ellesumpe.

Den har for bred økologisk amplitude og er for almindelig til at have indikatorværdi for overdrev m.v.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
David Boertmann: Vokshatte. Nordeuropas Svampe Bind 1. ISBN 87-983581-3-8

De senest indberettede arter i Naturbasen: