Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Hanne bjørnhart
  Foto: Hanne bjørnhart
 • Fotograf: Mogens Frost Christensen
  Foto: Mogens Frost Christensen

Kendetegn

: Frugtlegemet er normalt 1,5-6 cm højt, ca. 1-4 cm bredt, forgrenet én gang eller adskillige gange, glat, gul til orangegul. Konsistensen er ret skør.

Lugten er en smule skarp.

Som enkelt forgrening, er formen oftest som et dådyrgevir eller som en piedestal med små afrundede, let splittede fingre der bøjer sig op ad.

Som flerforgrening, er eksemplaret oftest forsynet med en i forhold til resten af svampen kraftig "hovedstem". Denne svajer/bugter sig ofte til en side for der efter at sende en masse nye "grene" op i vejret som en ”fælleskrone” til frugtlegemet.

Eng-Køllesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: De flergrenede eksemplarer kan i toppen af "hovedstemmen" være delt i nogle kraftige mere eller mindre snoede grene som så danner den fælles krone af nye tynde forgreninger.

Forveksling

: Den kan ikke rigtigt forveksles med andre svampe, mestendels grundet de flergrenede eksemplarer i kombination med voksestedet.

Udbredelse

: Hist og her, på grænsen til relativt sjælden.
Eng-Køllesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses fra august til november.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Køllesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Køllesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Køllesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Voksende på jorden.

Levested

: På jorden i overdrev (ofte gamle), eller på andre overdrevslignende arealer med blandet lav vækst, sjældnere kan den dog findes i fugtige løvskove.

De senest indberettede arter i Naturbasen: