Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Gerth Nielsen
    Foto: Gerth Nielsen

Svær at bestemme!

Bestemmelse kræver måling af sporelængde og -bredde.

Kendetegn

: Hat 2-5 x 1-3 mm, ægformet til ellipsoidisk, senere hvælvet til udbredt, efterhånden radiærfuret, orangebrun, senere grå og ± gennemskinnelig i den ydre del. Lameller fri, men når stokken. Stok 10-50 x 0,1-0,5 mm, cylindrisk, glat, hvidlig-gullig.

Sporer 7-10,5 x 6,5-10 x 5-6 µm, hjerteformede set mod fladen, elliptiske set mod siden, med skævtstillet spirepore.

Lillebitte Hjulhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Forveksling

: Den meget lille størrelse gør arten let kendelig blandt Hjulhattene. Den eneste anden art i slægten, der vokser på gødning, er Bredsporet Hjulhat (Parasola schroeteri), der har større, bredere, ikke hjerteformede sporer. Det manglende hjul er også artskarakteristisk, men arten er meget lille, så det kan være svært at se. Der findes en række små arter af Blækhat (Coprinus) på gødning; de har alle velumfnug eller cystider på hatten.

Udbredelse

: Almindelig i Danmark; formodentlig udbredt over hele landet. Arten har været kendt i Danmark gennem lang tid og har altid været erkendt som en selvstændig art. Det latinske artsnavn betyder ynkelig, det hentyder til størrelsen. Den fik det danske artsnavn i 2007, i 2001 blev den kaldt Dværg-Blækhat.
Lillebitte Hjulhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra maj til december.

Tidsmæssig fordeling

af Lillebitte Hjulhat baseret på Naturbasens observationer:
Lillebitte Hjulhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lillebitte Hjulhat - månedlig fordeling

Biologi

: Saprotrof på gødning af ko, hjort, hare mm.

Levested

: På græsningsmarker, i klitter, i skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rald, E. 2001. Sæsonens art: Hjul-Blækhat (Parasola plicatilis (Curtis: Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple). – Svampe 44: 39-41.

Vesterholt, J., E. Rald & T. Læssøe 2007: Slægten Hjulhat (Parasola) i Danmark. – Svampe 56: 29-37.

De senest indberettede arter i Naturbasen: