Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Leif B Nielsen
    Foto: Leif B Nielsen
  • Fotograf: Martin Sjøstrøm
    Foto: Martin Sjøstrøm
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Kendetegn

: Hatten er fedtet-slimet, rødbrun med en mørkere midte og lysere mod randen. Den er hvælvet til affladet, ofte med en lille pukkel i midten.

Lamellerne er kort nedløbende, middeltætte og gulhvide til lysegule.

Stokken er 4-7 cm lang og 0,5-1 cm tyk, fint fnugget foroven, hvidlig med lysegule partier.

Kødet er hvidt, dog gulligt nær overfladen.

Lugt og smag neutral-ubetydelig.

Frost-Sneglehat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Når man har bemærket voksestedet under fyr, den slimede, rødbrune hat, og de lysegule, nedløbende lameller, så er den let kendelig.

Udbredelse

: Ret almindelig på egnede voksesteder landet over.
Frost-Sneglehat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sent på sæsonen i oktober-november.

Tidsmæssig fordeling

af Frost-Sneglehat baseret på Naturbasens observationer:
Frost-Sneglehat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Frost-Sneglehat - månedlig fordeling

Biologi

: Frost-Sneglehat danner mykorrhiza med Fyr.

Levested

: Især i sandede fyrreskove, undertiden også under mere næringsrige og kalkprægede forhold og under solitære fyrretræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Funga Nordica,Henning Knudsen & Jan Vesterholt et al,Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde, ISBN: 978-87-983961-3-0

Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

De senest indberettede arter i Naturbasen: