Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Hatten er indtil 6 cm. bred, hvælvet til affladet og noget skællet ind mod midten, farven er kødrød til brunrød. Lamellerne er bred tilvoksne til kort nedløbende, ret brede og kort nedløbende, lidt lysere end hatten.

Stokken er indtil 12 x 0,5-1 cm., cylindrisk og groft fibret, mørkt brunrød til rødbrun, omtrent af hattens farve eller lidt mørkere.

Stor Ametysthat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Rød Ametysthat er mindre, har i reglen uskællet hat, og med en stok, der er ufibret eller svagt fibret.

Tvefarvet Ametysthat ligner, men skal mendes på lilla filt især forneden på stokken.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Stor Ametysthat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er fremme juli-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Stor Ametysthat baseret på Naturbasens observationer:
Stor Ametysthat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Ametysthat - månedlig fordeling

Biologi

: Den danne mykorrhiza med nåletræer og løvtræer

Efter nyere viden frarådes den som spisesvamp p.g.a. af forskellige mistænkelige indholdsstoffer, der ikke er ganske klarlagte.

Levested

: Især på tørvebund, men også andre steder, og under løvtræer såvel som nåletræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesterholt, J. 2004: Danmarks Svampe. København, 472 s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: