Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: Med tydelig sødlig anis- eller kumarinagtig lugt.

Hatten er 2-5 cm. bred, hygrofan (skifter farve med fugtighedsforholdene), lysgrålig til mat rødbrun og ret tydeligt gennemskinneligt stribet.

Lamellerne er kort nedløbende og ret tætte og med omtrent samme farve som hatten eller lidt mere brunlige.

Stokken er 2-6 x 40-60 mm.

Sporefarven er hvid som hos øvrige tragthatte.

Vellugtende Tragthat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mikael Overgaard

Variation

: Der er betydelig farvevariation fra næsten helt hvidgrå til mere brunlig.

Forveksling

: Arten er let at konstatere på den anisagtige lugt i forbindelse med de kort nedløbende lameller.

Men der er en sjælden forvekslingsmulighed: Clitocybe agrestis, som ligner meget og også har den sødlige, anisagtige lugt. Den akskilles på kun at være svagt gennemskinneligt stribet og på sporestørrelsen:

Vellugtende tragthat Clitocybe fragrans: Sporer 6,5-9 x 3,5-5,5 my

Clitocybe agrestis: Sporer 4-6 x 3-3,5 my.

Vellugtende Sneglehat har også tydelig sellerilugt, men afviger på en række områder, bl.a. ved at have fnugget stok.

Ildelugtende Sneglehat anløber brunligt og har en helt forskellig sødligt-parfymeret lugt.

Gruppen af små lyse tragthatte med skimmelagtige belægninger (pruina) og mange giftige arter, f.eks. Eng-Tragthat og Kridt-Tragthat, har aldrig den sødlige lugt, men lugter ofte mere eller mindre melagtigt.

Det findes en række små tragthatte, der kan ligne ret meget og findes på samme voksesteder, f.eks. Kødfarvet Tragthat, Mel-Tragthat og Randstribet Tragthat - men de har ikke den sødlige lugt.

Udbredelse

: Svampen er almindelig på egnede voksesteder landet over.
Vellugtende Tragthat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Vellugtende Traghat kan ses året rundt i fugtige og frostfri perioder. Det er en af de få storsvampe, man finder på nåleførne im vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Vellugtende Tragthat baseret på Naturbasens observationer:
Vellugtende Tragthat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vellugtende Tragthat - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødtplantestof, typisk nåleførne.

Den er formentlig ikke giftig, men bør undgås p.g.a. risiko for forveksling med bl.a. Eng-Tragthat.

Levested

: Den kan findes både i skove og på åbent land, men er hyppigst i nåleskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

Funga Nordica, mange forfattere.Redaktion: Lise Hansen og Henning Knudsen. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Isbn: 978-87-983961

De senest indberettede arter i Naturbasen: