Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Svær at bestemme!

Normalt let kendelig på grund af farverne. På grund af dens sjældenhed bør den dog fotograferes og bekræftes i forum.

Kendetegn

: Mellemstor vokshat. 3 til 8 cm bred hat, der først er kegleformet, siden udbredt med spids pukkel og mere eller mindre opsplittende rand. Fint radiærfibret, ikke gennemskinneligt stribet. Farve: Mørk brun spidspukkel i midten, udefter lysere .Det gule kød synligt mellem fibrene. Normalt tør hat, men ved unge frugtlegemer evt. noget klæbrig. Lameller frie eller næsten frie, gule,- på ældre ofte mere orangegule. Stok cylindrisk, overflade længdefibret, tør. Kød gult og let opsplittende efter plukning. Lugt kan være som Ildelugtende Sneglehat.
Daddelbrun Vokshat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Jeg har ikke set nogen variation, og der nævnes heller ingen i litteraturen

Forveksling

: Daddelbrun Vokshat kan næppe forveksles med andre danske vokshatte. (Nævnes kan dog Frost-Sneglehat. Men denne har slimet stok og nedløbende lameller og er en typisk skov-og plantagesvamp med tilknytning til Fyr.)

Udbredelse

: Den er sjælden til meget sjælden, men er de senere år fundet med større hyppighed på nye lokaliteter. Den er kun fremme i visse år. 2018 har været et godt år for Daddelbrun Vokshat med en hel del fund , både på kendte, men også nye lokaliteter
Daddelbrun Vokshat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra begyndelsen af september (slutningen af august) til udgangen af oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Daddelbrun Vokshat baseret på Naturbasens observationer:
Daddelbrun Vokshat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Daddelbrun Vokshat - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden.

Levested

: På gamle overdrev, er set en enkelt gang på ren kalk.

Findes ofte på de mest tørre dele af overdrevene. Jeg har fundet den på en nærmest græsmark med bare overdrevsagtige små pletter -tilsyneladende sure med bl.a. Hedelyng. Men som David Boertmann skriver: Indikatorværdien er næppe så høj, da den er fundet på flere overdrev af LOKAL betydning (kun 4-8 arter)

Litteratur brugt til denne beskrivelse
David Boertmann: Vokshattebogen. Jan Vesterholt: Danmarks Svampe

De senest indberettede arter i Naturbasen: