Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Desting
    Foto: Frank Desting
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Kendetegn

: Hatten er indtil 12 cm. bred og hvælvet til affladet, radiært rynket, klæbrig-slimet og kakaobrun.

Lamellerne er tilvoksede til udrandede, ret fjerne og hvide med mørkere brunlig æg.

Stokken er indtil 25 (30) cm. x 0,1-1 cm, cylindrisk og udvidet ved basis; den er længdefibret, hvidlig til gråbrun og dybt rodslående til træ begravet i jorden eller evt. på ret formuldede stubbe.

Almindelig Pælerodshat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Desting

Variation

: Små og unge eksemplarer kan være atypiske.

Forveksling

: Typisk udviklet med den lange, rodslående stok og brune hat er der ingen forvekslingsmuligheder.

Unge og spinkel eksemplarer kan evt. forveksles med arter af Fnugfod.

Filtet Pælerodshat har lyst læderbrun hat med fin orangebrun filt og filtet orangebrun stok.

Udbredelse

: Almindelig-meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet. Mindre almindelig vest for isens hovedstilstandslinje, hvor bøg ikke er særligt udbredt.
Almindelig Pælerodshat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Pælerodshat baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Pælerodshat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Pælerodshat - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever af at nedbryde dødt løvtræ, især bøg, typisk træ begravet i jorden eller ret nedbrudte stubbe.

Levested

: I bøgeskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesterholt, J. 2004: Danmarks Svampe. København, 472 s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: