Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Thomas Madsen Nielsen
    Foto: Thomas Madsen Nielsen

Atlas

: Amerikansk Nellikerod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 40-100 cm. Gule blomster. Ligner mest Feber-Nellikerod, men er en kraftigere plante med langt større grundblade og større blomster. Grundbladene ligner dem hos Eng-nellikerod, men endesmåbladet er større, ca. 10 cm, bredt og afrundet.

Frugtstanden er som for de andre arter af Nellikerod kugleformet, men antallet af frugter er betydeligt større.

Amerikansk Nellikerod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Variation

: Ingen af interesse.

Den ser ikke ud til at krydse med andre arter af Nellikerod.

Forveksling

: Bør kunne kendes fra Feber-Nellikerod, Eng-Nellikerod og Høj Nellikerod på de kraftige grundblade og deres store endeblad samt den generelt kraftigere vækst.

Udbredelse

: Den er sjælden som forvildet og naturaliseret, men ser ud til at være under udbredelse.
Amerikansk Nellikerod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Amerikansk Nellikerod baseret på Naturbasens observationer:
Amerikansk Nellikerod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Amerikansk Nellikerod - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med frugter af typen "præstelus", dog ikke med så tydelige modhagere som for de andre arter i slægten.

Levested

: Løvskove, parker og gamle haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora.

De senest indberettede arter i Naturbasen: