Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Rasmussen
    Foto: Jens Rasmussen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Gåsepotentil overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig, skinnende silkehåret plnate, der har mellembrudte fjersnitdelte blade, der sidder i roset på jordstænglen og de meterlange udløbere. Bladene er silkehåret-skinnende på begge sider.

Blomsterne er ret store, guldgule, og sidder enkeltvis på lange stilke fra bladrosetterne-

Gåsepotentil
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Baark

Forveksling

: Gåsepotentil ligner ikke andre danske planter.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Gåsepotentil - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Gåsepotentil baseret på Naturbasens observationer:
Gåsepotentil - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gåsepotentil - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og effektiv vegetativ formering ved udløbere.

Den anbragtes tidligere i slægten Potentilla, Potentil, men afviger så meget fra de øvrige arter der, at den er blevet tildelt sin egen slægt.

Anserina betyder "hørende til gæs" og hentyder til, at planten vokser på fælleder og sønære græsgange, hvor gæssene færdes. Argentina af latin Argentum=sølv hentydende til plantens sølvskinnende skær.

Den har haft sine oprindelige voksesteder ved kysten og på strandenge, hvor den gødedes af rådende tang, men den er som flere andre planter vandret ind i landet, hvor der er opstået næringsrige forhold som følge af dyrkning m.v.

Levested

: Strandenge, græsplæner, vejkanter, ruderater etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: