Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Øllgaard
    Foto: Hans Øllgaard
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Troels Ingemann
    Foto: Troels Ingemann

Atlas

: Bakke-Jordbær overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Bakke-Jordbær
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Udbredelse

: Forekommer i de mere tørre, kystnære dele af Danmark, dvs. på Djursland, Samsø, Storebæltsregionen, Issefjord, Roskilde Fjord, Falster, Møn og Bornholm
Bakke-Jordbær - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Bakke-Jordbær baseret på Naturbasens observationer:
Bakke-Jordbær - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bakke-Jordbær - månedlig fordeling

Trusler

: Ændret landbrugsdrift
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019

De senest indberettede arter i Naturbasen: