Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Andy Bjerregaard
    Foto: Andy Bjerregaard
  • Fotograf: Andy Bjerregaard
    Foto: Andy Bjerregaard

Atlas

: Weichsel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Weichsel bliver en ret stor, indtil 4 meter høj busk, sjældent et lille træ på omkring 5m. Sidegrenene er sædvanligvis udstående og lange, først efterhånden lidt hængende. Lavtsiddende grene kan ligge hen ad jorden, men slår normalt ikke rødder. Ejheller danner arten rodskud.

Bladene er glinsende og kun lidt længere end brede, og med et karakteristisk skævt femkantet omrids. Desuden med en lille pludselig tilspidsning og med næsten lige afskåret grund; de er småt kirteltakkede langs randen. Bladgrunden er ofte svagt hjerteformet, hvilket især er tydeligt på de vegetative skuds blade.

Barken er mørkegrå med en kraftig, aromatisk lugt af amygdalin ved kradsning og brækning af kviste.

Blomsterne er vellugtende og sidder i en indtil 10-blomstret, kort og bred klase. Blomsterstilkene er op til halvanden cm lange; klasestilken er længere. Selve klasen er næsten halvskærmformet. Ved hver af dennes nederste blomster kan der sidde et artskarakteristisk lille grønt støtteblad.

Frugten er en mørkskindet til sort stenfrugt, som er knap 1 cm lang og ægformet; den smager meget bittert.

Weichsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Andy Bjerregaard

Variation

: Løvblade på blomstrende og vegetative skud er lidt forskellige i omrids. De blomstrende skuds blade minder om arten "Mirabel"s; de vegetatives om Vild Pæres.

Weichsel rummer så vidt vides ingen underarter eller varieteter. Den er altså ikke særlig variabel. Ej heller har den nærtstående slægtninge inden for europæisk Prunus.

Weichsel krydser formentlig slet ikke med andre arter - til forskel fra de fleste andre Prunus-arter.

Forveksling

: Weichsel kan kendes på den kraftige duft af amygdalin ved kradsning i barken; i kombination med det nærmest 5-kantede omrids af bladene. Bladene af Weichsel kan minde om bladene af vildsorter af arten Pære, da disse også er solide og blanke.

Forveksles især med Almindelig Hæg og med Glansbladet Hæg, men også med andre arter i blommeslægten, som også har amygdalin-duften, men har blade med en anden facon end Weichsels karakteristisk femkantede bladomrids. Hæg-arterne har bredt lancetformede eller omvendt ægformede blade med smallere kileformet til hjerteformet bladgrund. Og de har aldrig grønne støtteblade ved blomsterne.

Nogle Bærmispel-arter har et lignende bladomrids som Weichsels, dog er disse arters blade ikke nær så blanke og solide. Bærmispel har desuden et vedvarende bæger på frugten; det har Prunus aldrig.

Udbredelse

: Weichsel er sjælden (endnu) som rigtigt forvildet i Danmark, men er dog fundet hist og her i det meste af landet. Muligvis er den overset. Kan forveksles med både Bærmispel, Hæg og Kirsebær.
Weichsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Weichsel både blomstrer og har løvspring i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Weichsel baseret på Naturbasens observationer:
Weichsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Weichsel - månedlig fordeling

Biologi

: En busk, hvis blomster bestøves af honningsøgende insekter. Stenfrugterne spises af fugle, som spreder planten endozoisk.

Levested

: Weichsel stammer fra Centraleuropa, og dyrkes i parker og haver og anvendes også en del i markhegn og vildthegn. - Den har svag til moderat tilbøjelighed til at frøsprede sig, især på mere næringsrig jord i nærheden af frøkilden. Weichsel er en plante, hvis udbredelse man skal holde øje med. Den kan tænkes at blive invasiv, måske delvis pga. af de klimaændringer vi oplever i disse år.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

Stace, C.A.: New Flora of the British Isles. 3. udg. fra 2010. Cambridge.

Vilda och förvildade träd og buskar i Sverige - En Fältflora, Dag Ekholm, Thomas Karlsson og Ebba Werner. SFT-redaktionen, Lund 1991. ISBN 91-971255-4-7

De senest indberettede arter i Naturbasen: