Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Eng-Nellikerod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Grundbladets endeafsnit er afrundet-bugtet. Stænglen er foroven rødbrun. Blomsterne er nikkende, klokkeformede med rødbrune bægerblade og lysegule til lyserøde kronblade.
Eng-Nellikerod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Skeldahl

Variation

: De frugtbare krydsninger med Feber-Nellikerod og deres tilbagekrysninger ligner de to arter mere eller mindre.

Forveksling

: I blomst er planten let kendelig. Vegetativt adskilles den med lidt besvær fra Feber-Nellikerod på de bugtet-afrundede grundblade uden spids og de spidse fodflige.

Der er også forvekslingsmuligheder med krydsningerne med Feber-Nellikerod, som ikke altid kan skelnes vegetativt fra forældrearterne.

Udbredelse

: Almindelig.
Eng-Nellikerod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Nellikerod baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Nellikerod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Nellikerod - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt. Frugterne er hårede nødder, som har modhagere og dyrespredning ("præstelus").

Det danske slægtsnavn "Nellikerod" hentyder til, at jordstænglerne lugter af nelliker, når de brydes itu. De indeholder Gein, som under indvirkning af enzymet Gease danner Nellikeolie.

"Eng" hentyder til de halvfugtige voksesteder, hvor man i reglen finder planten.

Det latinske slægtsnavn "Geum" er det gamle latinske navn på Nellikerod.

Artsnavnet "rivale" betyder "voksende ved bække" (latin: "rivus" = bæk).

Levested

: Enge, ellesump, grøfter og fugtige løvskove. Gror generelt mere fugtigt end Feber-Nellikerod, men der er dog et betydeligt økologisk overlap, og de frugtbare krydsninger mellem arterne er ret almindelige, og tilbagekrydsning ses også ofte.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: