Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen
  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen
  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen

Atlas

: Bredbladet Røn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kan blive et 20 meter højt træ. Sætter ikke rodskud.

Bladene er forskelligt lappet/bugtede til dobbelt savtakkede. Påfaldende brede, med længden omkring 1-1,5 gange bredden. Gerne 7-10 par sidenerver i pladen. Undersiden mere eller mindre tæt grågrønt filtet. Bladgrunden tvær til afrundet eller sommetider meget bredt kileformet.

Frugterne gerne 1-1,5 cm i tværmål, nogenlunde kugleformede eller en smule længere end brede. Bredest over midten. Sædvanligvis uden påfaldende fordybning i toppen. De bliver orangebrune eller lyst brungule ved modenhed.

Bredbladet Røn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henry Nielsen

Variation

: Den danske variation er dårligt kendt.

I Vest- og Mellemeuropa findes talrige småarter af komplekset, hvoraf vel kun én enkelt er den ægte Sorbus Xlatifolia i snæver forstand.

Det er ikke undersøgt hvilke af disse, det danske materiale tilhører. Bortset fra at Narre-Røn regnes med. Skønt denne småart ikke umiddelbart ligner en typisk udgave af komplekset Bredbladet Røn.

Forveksling

: Kan forveksles med dårligt udviklede udgaver af Tarmvrid-Røn. Samt med Selje-Røn og dennes nære slægtninge - især vel med Østrigsk Røn.

Udbredelse

: Sjældent plantet og yderst sjældent forvildet i Danmark.

I nyere tid fundet et par gange i Københavns-området, inklusive Amager og Vestvolden, samt ved Hillerød.

Et fund fra Jerne ved Esbjerg refereret her på F&N ser ud til at være en af de amerikanske havetjørne.

Bredbladet Røn i snæver forstand findes i Frankrig og Mellemeuropa samt på de Britiske øer, hvor den regnes for indført og forvildet, og kun meget lokalt er blevet bofast med andengenerationsopvæskt. Dette kunne vel osse ske i Danmark.

Bredbladet Røn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomster i maj-juni. Frugtsætning måske i september-oktober, hvis den da overhovedet når det i Danmark.

Tidsmæssig fordeling

af Bredbladet Røn baseret på Naturbasens observationer:
Bredbladet Røn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bredbladet Røn - månedlig fordeling

Biologi

: Opstået som hybrid imellem Tarmvrid-Røn og Aksel-Røn i bred forstand. Formentlig er sådan en hybridisering sket mange gange, fordi Bredbladet Røn i bredeste forstand findes i Vest- og Mellemeuropa i talrige udgaver, der formentlig er hver sin apomiktiske småart.

Levested

: Sjældent dyrket parktræ.

Kun fundet ganske få gange som selvsået forvildet i Danmark. Gerne i ungskov. Den ene gang i betonsprækker på gulvet af en gammel ruin sammen med især ungbirke.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. Gyldendal.

Mossberg, Bo & L. Stenberg, 2005: Den Ny Nordiske Flora. Gyldendal (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Nielsen, H. & K. Thingsgaard, 1997: Vilde og Forvildede arter af Røn (Sorbus) i Danmark. Meddelelser fra Atlas Flora Danica nr. 3. Side 31-37. Dansk Botanisk Forening & Københavns Universitet, april 1997.

Jørgensen, H., Flemming Rune, m.fl. 2005: Træer & Buske i Danmark. Gyldendal.

Rich, T.G.C. m.fl. 2010: Whitebeams, Rowans and Service Trees of Britain and Ireland. BSBI Handbok No. 14.

Stace, Clive, 2010, New Flora of the British Isles. 3rd edition. Cambridge University Press.

De senest indberettede arter i Naturbasen: