Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Andreas Petersen
    Foto: Andreas Petersen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Pyrenæisk Røn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kaldes osse for Vogéser-Røn, fordi den er beskrevet fra Vosgeserne i Belgien.

Ligner Selje-Røn, men med ca. 9-12 par sidenerver i bladet.

Blade næsten hele, dog svagt bugtede med afrundede lapper. Bredest nær midten og som regel plane - til forskel fra Østrigsk Røn. Bladpladen fra 1,5 til 2,5 gange så lang som bred. Bladgrund gerne en smule smallere kileformet end hos Selje-Røn. Bladoversiden oftere blank end hos Selje-Røn. Bladundersiden tyndt grågrønt filthåret - uden det gulligbrune skær, som er hyppigt hos Selje-Røn.

Frugterne er kuglerunde, omkring 1cm i tværmål og bliver flot røde. Hvor Selje-Røn har let aflange frugter, der gerne er tydeligt over 1cm lange og orangerøde.

Pyrenæisk Røn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Varierer ikke meget og ser ikke ud til at krydse med andre arter. Stødskud og frøplanter har dog anderledes blade, der kan være umulige at adskille fra Selje-Røns og Østrigsk Røns. Disse tre arter kunne for øvrigt have været opfattet som tre underarter af samme art, da de er meget nære slægtninge, og da deres naturlige udbredelsesområde næppe overlapper.

Forveksling

: Forveksles ofte med Selje-Røn! Se kendetegn i afsnittet herover.

Kan osse forveksles med den sjældnere Østrigsk Røn, samt med småarter af Bredbladet Røn.

Pyrenæisk Røn adskilles fra Aksel-Røn og Klippe-Røn på sin afrundet bugtet-lobede bladrand.

Desuden må det nævnes, at illustrationen på side 215 i Jørgensen, H., Flemming Rune, m.fl. 2005: Træer & Buske i Danmark. Gyldendal. - IKKE er af Sorbus mougeotii, som den ellers skulle forestille. Da det er en tegning er ID svær, men det ligner mere en Sorbus decipiens.

Udbredelse

: Stammer fra Vesteuropas bjergegne - især i Frankrig og nærmeste nabolande.

Findes forvildet hist og her over hele Danmark, men er i høj grad overset pga. forveksling med Selje-Røn. AFD-bogen kalder den for underrapporteret. Formentlig er den endda stærkt underrapporteret.

Pyrenæisk Røn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Løvspring i april. Blomstringstid formentlig både i maj og juni måned. Frugtmodning sén - vel i oktober/november.

Tidsmæssig fordeling

af Pyrenæisk Røn baseret på Naturbasens observationer:
Pyrenæisk Røn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pyrenæisk Røn - månedlig fordeling

Biologi

: Indført omkring midten af 1900-tallet som hæk- og hegnsplante til supplering af Selje-Røn, som den er ved at erstatte i dyrkning. Angiveligt fordi arten er mindre sygdomsplaget.

Forvilder nemt ved fuglespredning, men har vist nok endnu ikke nået at danne flergenerationsbestande. AFD-bogen kalder arten "muligvis bofast", og det er den sandsynligvis blevet nu - eller i det mindste er den meget tæt på.

Levested

: Selvsår f.eks. i lysåben underskov, gerne på mager jord, men osse på mere næringsrig åben jordbund. Som selvsået er den nok ikke så hårdfør i det åbne land som Selje-Røn, men den klarer sig godt som plantet - især er den pænt vindfast i flok.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. Gyldendal.

Mossberg, Bo & L. Stenberg, 2005: Den Ny Nordiske Flora. Gyldendal (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Nielsen, H. & K. Thingsgaard, 1997: Vilde og Forvildede arter af Røn (Sorbus) i Danmark. Meddelelser fra Atlas Flora Danica nr. 3. Side 31-37. Dansk Botanisk Forening & Københavns Universitet, april 1997.

Jørgensen, H., Flemming Rune, m.fl. 2005: Træer & Buske i Danmark. Gyldendal.

Rich, T.G.C. m.fl. 2010: Whitebeams, Rowans and Service Trees of Britain and Ireland. BSBI Handbok No. 14.

De senest indberettede arter i Naturbasen: