Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karin Olesen
    Foto: Karin Olesen
  • Fotograf: Karin Olesen
    Foto: Karin Olesen
  • Fotograf: Karin Olesen
    Foto: Karin Olesen

 Figur

Atlas

: Småfrugtet Dværgløvefod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Grundfarven er gulgrøn.

En spinkel nedliggende plantet med højst 10 cm. lange stængler.

Bladene er små og fligede. Akselbladene er fligede, delt til ca. midten.

Blomsterne sidder i nøgler i bladhjørnerne, ofte delvis dækkede af akselbladene.

Bægerbladene er opret-indadbøjede og slutter ved modenhed sammen om frugten.

Småfrugtet Dværgløvefod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karin Olesen

Forveksling

: slægten Dværgløvefod er let at kende, når man har planten i hånden eller tæt på. Meget overlfadiske forvekslingsmulighder blandt andre små nedliggende blanter som Brudurt har helt anderledes blade.

Småfrugtet Dværgløvefod kan være svær at kende fra den anden art i slægten Almindelig Dværgløvefod, men kendes uden de store problemer fra denne på følgende karakterer:

Almindelig Dværgløvefod: græsgrøn-mørkegrøn grundfarve, groftakkede akselbade højst delt 1/3 fra randen. Bægerfligene er udadbøjede og slutter ikke tæt sammen om frugten.

Småfrugtet Dværgløvefod: gulgrøn grundfarve, akselbladene er fligede og delt til ca. midten. Fægerfligene er opret indadbøjede og slutter sammen om den modne frugt.

Dværgløvefod ligner ikke slægten Løvefod, der omfatter meget større og grovere planter med helt anderledes blade.

Udbredelse

: Småfrugtet Dværgløvefod vokser på sandet agerjord o.l. især i Vest- og Midtjylland. Her er den efterhånden temmelig sjælden p.g.a. intensiv jordbehandling, herbicidsprøjtning m.v. - Den er sjælden eller meget sjælden i det øvrige land.
Småfrugtet Dværgløvefod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Småfrugtet Dværgløvefod baseret på Naturbasens observationer:
Småfrugtet Dværgløvefod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Småfrugtet Dværgløvefod - månedlig fordeling

Biologi

: En spæd enårig plante, hvis blomster bestøves af pollensamlende insekter eller sikkert hyppigere ved selvbestøvning.

Den danner frøpuljer, og kan derfor fremkomme ret pludseligt på nye lokaliteter, når de økologiske forhold passer den.

Etymologi:

Aphanés er græsk for "uset", "ubetydelig" og hentyder til plantens ydmyge lidenhed.

Dværgløvefod hentyder til slægtskabet med Løvefod, som planten dog overhovedet ikke ligner.

Microcarpa er afledt af græsk og betyder "msåfrugtet". Den anden art i slægten er dog også meget småfrugtet. Det danske navn er blot en oversættelse.

Levested

: Den vokser på sandet agerjord, især i vinterrug. Planten er vinterannuel og spirer om efteråret og blomster det påfølgende forår, hvorefter den sætter frugt og visner bort.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032

De senest indberettede arter i Naturbasen: