Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Øllgaard
    Foto: Hans Øllgaard
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen

Atlas

: Æble-Rose overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En mere eller mindre opret busk, hvis grene har stærkt krummede torne. Der er 2 typer tornebevæbning: de fleste grene er heterokante, d.v.s. med torne i forskellig længde, men nogle er homokante med enslange torne.

Bladene er på undersiden besat med brunlige, noget klæbrige kirtelhår, der er ansvarlige for en stærk æbleduft, især ved gnidning.

Blomsterne er mørkt rosenrøde (nogle gange blegrøde) og med kronblade, der er kortere end bægerbladene.

Bægerbladene har sideflige, er opret-udstående og bliver efter blomstringen siddende på hybenet.

Æble-Rose
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Æblerose er let kendelig på bladenes kraftige æbleduft.

Den i Danmark sjældne Lugtløs Æblerose kendes bedst på at have glat blomsterstilk, hvor blomsterstilken har stilkede kirtler hos Æble-Rose.

Man skal også bide mærke i, at den ofte har hetoerokante skud (lidt som Rynket Rose), hvor andre almindelige arter som Hunderose har homokante skud.

Udbredelse

: Æble-Rose er ret almindelig i det meste af landet, dog mindre almindelig i Vest- og Nordjylland.

Den er givetvis ikke oprindelig i den danske flora, men sandsynligvis indført fra Frankrig af katolske munke i middelalderen.

Æble-Rose - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Æble-Rose baseret på Naturbasens observationer:
Æble-Rose - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Æble-Rose - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig busk med insektbestøvning af blomsterne.

Skuddene hos roseslægten er ofte forholdsvis kortlivede, bliver måske 5-10 år, hvor rodstokken og plantens overjordiske nedre dele kan blive meget gamle.

De fleste andre vilde roser i Danmark har i reglen kun blomsterstøv at byde besøgende insekter, men Æble-Rose har også honning, som udskilles af den krukkeformede blomsterbunds fortykkede munding, der danner en skive mellem støvfangene og støvdragerne.

Etymologi:

Rosa er det gamle latinske navne fra rose og er lånt herfra til næsten alle nyere europæiske sprog. Rubiginosa betyder "rustfarvet" (af latin rubigo="rust") og sigter til de brune kirtler på bladenes underside, som give planten den karakteristiske æbleduft. Det danske "æble-" er selvindlysende.

Levested

: Hegn, kratskrænter, skovbryn o.s.v .
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: