Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: John Holst
  Foto: John Holst
 • Fotograf: Martin Liebermann
  Foto: Martin Liebermann
 • Fotograf: Martin Liebermann
  Foto: Martin Liebermann

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Vellugtende Agermåne med de nedadrettede børster på frugten til venstre, Almindelig Agermåne til højre.

Atlas

: Vellugtende Agermåne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil meterhøj plante med gule blomster siddende i en lang aksagtig klase. Stænglen er ofte ugrenet, evt. svagt grenet foroven.

Bladene er grønne på oversiden og lyst grågrønne af lange hår på undersiden.

Den er ofte noget kraftigere end Almindelig Agermåne, som den ellers ligner meget. Den har samme sødligt-aromatiske lugt som Almindelig Agermåne, men betydeligt stærkere.

Hvor Almindelig Agermåne har filtet bladunderside og ingen kirtelhår, har Vellugtende Agermåne ingen filthår af betydning, men grå hår og en masse små kirtilhår.

Foroven på Stænglen har Vellugtende Agermåne en masse små kirtelhår og lange hvidgrå hår, men ingen filthår/krushår.

Blomsterbunden er bredere end Almindelig Agermånes og kun furet i den øvre del.

De nedre af frugtens krogbørster er skråt udad-nedadrettede, hvor de er vandret udstående til skråt opadrettede hos Almindelig Agermåne. Se illustratonsfoto!

Vellugtende Agermåne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Forveksling

: Agermåne ligner ikke andre danske planter, men adskillelsen af vore 2 arter er ikke helt ligetil.

Den letteste måde at kende Vellugtende Agermåne fra Almindelig Agermåne på er ved at iagttage frugtens krogbørster, hvor de nedre er skråt nedadrettede hos Vellugtende Agermåne og vandret udstående til skråt opadrettede hos Almindelig Agermåne.

Foroven på stænglen har Vellugtende Agermåne en masse små, kortstilkede kirtelhår og lange år, hvor der hos Almindlig Agermåne ikke er kirtelhår, men lange hår og krushår.

Udbredelse

: Den er temmelig sjælden på Øerne, på Bornholm og i Østjylland og ellers stort set fraværende. Dens hyppighed er dog sikkert undervurderet, da den meget let forveksles med Almindelig Agermåne.
Vellugtende Agermåne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Vellugtende Agermåne baseret på Naturbasens observationer:
Vellugtende Agermåne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vellugtende Agermåne - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig plante med insektbestøvning af blomsterne og dyrespredning af frugterne.

Frugten er dannet af blomsterbunden. Selve frugten er dog en nød, der spreds ved at dens krogbørster hænger fast i dyrepelse, fjerdragter m.v.

Etymologi: Agrimonia er en forvanskning af græsk argemone - navnet på en art valmue. Det danske navn er en efterligning af det latinske, og er så blevet til agermåne; en ganske rimelig association, da den lange gule blomsterstand godt kan give mindelser om en halvmåne.

Procera af latin procerus: langstrakt, lang ud fra den betragtning, at den er højere og mere storvækstet end Almindelig Agermåne, hvilket efter min opfattelse ikke er en særligt fremtrædende egenskab.

Både Almindelig og Vellugtende Agermåne har en behagelig sødt-aromatisk lugt ved gnidnind; men denne lugt er mest fremtrædende hos Vellugtende Agermåne på grund af dens rigelige forsyning med små kirtelhår på især stænglen.

Levested

: Ved krat, skov og gærder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: