Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Atlas

: Mangeblomstret Rose overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Mangeblomstret Rose har fligede bægerblade med stilkkirtler på fligene, krumme torne og en meget rigtblomstret blomsterstand af relativt små og udpræget vellugtende, i reglen hvide bomster. Bortset fra bægerbladene er planten kirtelløs bortset fra ret sjældent forekommende kirtler på hybenet.

De udpræget velduftende blomster, der ofte kan lugtes langt væk er en ganske almindelig måde at erkende planten på i blomstringstiden.

Mangeblomstret Rose
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Stinne Lundgård Lande

Forveksling

: Når man har gjort sig fortrolig med arten, genkendes Mangeblomstret Rose let, også på afstand, på sin meget rigtbomstrede blomsterstand. Alternativerne har blomsterstande med højst 10, noget større blomster.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig i det meste af landet. Den må efterhånden regnes for fuldt naturaliseret og er under spredning.
Mangeblomstret Rose - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Mangeblomstret Rose baseret på Naturbasens observationer:
Mangeblomstret Rose - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mangeblomstret Rose - månedlig fordeling

Biologi

: En busk med insektbestøvning og ofte endozoisk spredning af frøene med pattedyr og fugle, der æder hybenet, hvor frøene så bevarer spiringsevnen efter tarmpassage.

Etymologi:

Se Glat Hunderose. Multiflora er latin for Mangeblomstret.

Levested

: Den er udplantet i vildthegn, markhegn, parker, haver m.v. og efterhånden fuldt naturaliseret mange steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: