Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Heidi Sørensen
    Foto: Heidi Sørensen
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Hindbær overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En velkendt plante med den 2-årige rubus-livsform, hvor der dannes vegetative oprette førsteårsskud, som næste år danner blomster- og frugtbærende sideskud.

Bladene er uligefinnede med 3,5 eller 7 småblade, der har grøn overside og hvidfiltet underside.

Stænglen har stive, violette børster, der kan tage karakter af småtorne.

Kronbladene er af længde med eller kortere end bægerbladene.

Frugterne er røde og af den velkendte hindbær/brombærtype og sammensat af småtorne.

Hindbær
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Variation

: Der er variation i graden af børstebeklædthed/tornethed.

Forveksling

: Hos korbær, brombær og hasselbrombær er kronbladene længere end bægerbladene og væksten af 1. årskuddene er i reglen bueformet-nedliggende og ikke opret (enkelte udtagelser, f.eks. Opret Brombær).

Fruebær er helt urteartig og har ej 2-årige skud.

Krydsninger med korbær er ret hyppige; de er intermediære og har i reglen ikke hvidfiltede bladundersider og danner kun få frugter og er helt eller næsten sterile.

Krydsninger med småarter af brombær forekommer.

Samlearten Hasselbrombær er krydsninger mellem brombærapomikter og enten korbær eller hindbær. Hindbærkrydsningerne har i reglen violette torne. Hasselbrombær se selv apomikter. Selvom brombærsmåarter normalt ikke krydser indbyrdes, er de ikke nødvendigvis sterile i forhold til hindbær og korbær, og i det koncept skal hasselbrombærgruppen ses.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Hindbær - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni, hvorefter de velsmagende frugter fremkommer.

Tidsmæssig fordeling

af Hindbær baseret på Naturbasens observationer:
Hindbær - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hindbær - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvor skuddene har 2.årig udvikling: vegetative førsteårsskud og blomsterbærende andetårsskud, der fremkommer som sideskud på førsteårsskudene. Efter 2 år dør skudsystemet, men samtidig dannes nye førsteårsskud fra jordstænglen.

Etymologi:

Rubus er et gammelt latinsk navn for brombærslægten. Det danske slægtsnavn "klynger", som vel er ved at gå ud af brug, sigter til planternes vækstform, hvor de "klynger" sig til den omgivende vegetation med deres nedliggende stængler og torne.

Idaeus er af græsk idaios, der betyder voksende på bjerget Ida, eller i overført betydning på bjergskråninger.

Levested

: NÆringsrige, ret lysåbne steder i skov og krat, rydninger, tomter m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: