Fager-Røn

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Fager-Røn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Denne art er ikke med sikkerhed kendt fra Danmark. Fager-Røn minder meget om både Alm. Røn og om Finsk Røn. Formentlig er småarten Fager-Røn ligefrem opstået som en krydsning imellem Alm. Røn og Finsk Røn.

Fager-Røn har næsten regelmæssigt finnede blade, men kan kendes på sit endesmåblad, som er bredere og mere fliget end sidesmåbladene er det. Dette endesmåblads omrids er nogenlunde ruderformet (rhombisk), mens endesmåbladet hos Alm. Røn (sædvanligvis) har samme facon som sidesmåbladene, og endelig har "endesmåbladet" hos Finsk Røn flere sidelige og er så stort, at det fylder omtrent halvdelen af bladet.

Variation

: Apomiktisk småart uden variation. Lignende småarter og artshybrider findes i udlandet.

Det står åbent for diskussion, om den udenlandske småart, Sorbus teodorii, eventuelt skal regnes for at være i den samme art som Fager-Røn. I så fald varierer arten Fager-Røn alligevel.

Forveksling

: Fager-Røn minder meget om både Alm. Røn og om Finsk Røn.

Kan nemt forveklses med stødskud af arten Alm. Røn, som osse kan have et bredt og dybtfliget endesmåblad. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Men Fager-røn har konsekvent dette brede endesmåblad for alle træets veludviklede løvblade.

Udbredelse

: Findes spredt i kystegne i det sydlige Norge og ved den mellemste Østersø.

Bør eftersøges på Møn og Bornholm. Arten blev ikke fundet ved undersøgelsen Atlas Flora Danica.

Hvornår ses den?

: De danske tidspunkter for løvspring, blomstring og frugtmodning er ikke opnoteret.

Biologi

: Fager-Røn er formentlig opstået ud fra krydsning(er) imellem Finsk Røn og Alm. Røn. Den er en apomiktisk art, dvs. at den formerer sig ved ubefrugtede frø, der kan fremspire til nye planter, som er genetisk identisk med modertræet. Meget lignende krydsninger og småarter findes i udlandet. F.eks. Svensk Røn (Sorbus teodori).

Levested

: Arten Fager-Røn dyrkes sjældent i Danmark. Dansk herbarium på Botanisk Museum i København rummer en indsamling fra Ulvshale, men det fremgår ikke fra etiketten, om træet var vildt eller dyrket.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. Gyldendal.

Mossberg, Bo & L. Stenberg, 2005: Den Ny Nordiske Flora. Gyldendal. På dansk ved Jon Feilberg. (ISBN 87-02-02997-9)

Nielsen, H. & K. Thingsgaard, 1997: Vilde og Forvildede arter af Røn (Sorbus) i Danmark. Meddelelser fra Atlas Flora Danica nr. 3. Side 31-37. Dansk Botanisk Forening & Københavns Universitet, april 1997.

Rich, T.G.C. m.fl. 2010: Whitebeams Rowans and Service Trees of Britain and Ireland. BSBI Handbok No. 14.

De senest indberettede arter i Naturbasen: