Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Liggende Potentil overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den ligner Tormentil noget og har lige som denne i reglen 4-tallige blomster. Men stænglerne er nedliggende og rodslående som hos Krybende Potentil.

Bladene har 1-2 cm. lange stilke (meget kortere end hos Krybende Potentil) og er 5-fingrede eller 3-fingrede.

Liggende Potentil
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Tormentil har også 4-tallige blomster og 3-5-fingrede, stilkede blade, men opret vækst. Liggende Potentils fodflige er helrandede eller takkede, hvor de er 3-5-fligede hos Potentil.

Udbredelse

: Temmelig sjælden i Sønderjylland og på Sydlige Øer, ellers sjælden eller manglende.
Liggende Potentil - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Liggende Potentil baseret på Naturbasens observationer:
Liggende Potentil - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liggende Potentil - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med lodret jordstængel og insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Potentil: se Krybende Potentil.

Anglica betyder engelsk og liggende refererer til stænglernes nedliggende vækst.

Levested

: Ofte på sur eller sandet bund som for Tormentil, men også ved gærder og vejkanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032

De senest indberettede arter i Naturbasen: