Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael Juel Lolk
    Foto: Michael Juel Lolk
  • Fotograf: Thomas Eske Holm
    Foto: Thomas Eske Holm
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst

Atlas

: Krybende Potentil overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig plante med ofte meterlange, rodslående stængler og udløbere, som udgår fra den lodrette grenede jordstængel. Stænglerne bærer langstilkede 5-fingrede (en gang imellem 7-fingrede) blade, som er samlet i rosetter ved jordstænglen og ved udløbernes led.

Bladafsnittene er savtakkede og omvendt ægformede.

Blomsterne er store og gule og 5-tallige og sidder enkeltvis på lange stilke udgående fra udløbernes bladrosetter.

Krybende Potentil
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: Liggende Potentil har indtil 40 cm. lange nedliggende stængler, 3- og 5-fingrede blade med en kun 1-2 cm. lang stilk og sædvanligvis 4-tallige, gule blomster.

Udbredelse

: Almindelig-Meget almindelig - i alt fald øst for isens hovedstilstandslinje, ellers mindre almindelig.
Krybende Potentil - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Krybende Potentil blomstrer juni-primo september.

Tidsmæssig fordeling

af Krybende Potentil baseret på Naturbasens observationer:
Krybende Potentil - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krybende Potentil - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Den kaldes også Femfingerurt på grund af de oftest 5-koblede blade. Potentilla, fra middelalderlatin, betyder "den lille kraftige" og hentyder til de medicinske egenskaber man i ældre tid tillagde arter fra slægten. Det danske slægtsnavn er en gengivelse af de latinske. Krybende hentyder til de nedlæggende, krybende stængler og reptans er ligeledes latin for krybende.

Levested

: Kulturskabte voksesteder som græsrabatter, vejkanter, kreaturgræsninger og andre steder, hvor vegetationen holdes åben og nogenlunde lav ved mennesker og dyrs færden. Den kan dog også findes på enge og overdrev og i lysåbne krat.

Den kan også findes ved stranden på tangvolde, hvor den måske har sit oprindelige voksested.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032

De senest indberettede arter i Naturbasen: