Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen

 Figur

Atlas

: Grå Vår-Potentil overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er spæd, nedliggende og danner gulgrønne sammenhængende bevoksninger.

Rosetbladene har 5-7 småblade og har uregelmæssige gaffelhår, hvor den ene gren er meget længere end den anden. Hårene er især på bladundersiden. Småbladene er tandede til neden for midten. De små fodflige er næsten linjeformede.

Blomsterstilken har gaffelgrenede hår og kirtelhår og kronbladene er lysegule.

Blomsterbærende skud udgår fra rosetbladenes hjørner, og rosetbladene er vedvarende.

Grå Vår-Potentil
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Forveksling

: Sølv-Potentil og Bakke-Potentil har tidligt visnende grundroset ved grunden af en blomsterbærende stængel.

Den ligner meget forældrearterne, især Vår-Potentil.

Vår-Potentil har blade med mørkegrøn overside og bladundersider, der har ret få 2-3grenede stjernehår og blomstertilke med simple hår og kirtelhår, ingen gaffeldelte hår.

Grå Potentil har bladundersider, der er tæt beklædte med regelmæssige gaffelhår med omtrent lige lange grene. Grå Potentil er ikke kendt fra Danmark, hvor vi kun har Grå Vår-Potentil.

Udbredelse

: Grå Vårpotentil er meget sjælden i Danmark og kun kendt fra få lokaliteter ved Sejrøbugten og på Bornholm.
Grå Vår-Potentil - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Grå Vår-Potentil baseret på Naturbasens observationer:
Grå Vår-Potentil - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grå Vår-Potentil - månedlig fordeling

Biologi

: Grå Vår-Potentil er en fertil hybrid mellem Grå Potentil og Vår-Potentil. Den er flerårig.

Levested

: Tør åben bund på gerne lidt sandede overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: