Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Aksel-Røn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Meget variabel art bestående af talrige havesorter eller småarter (eller hvad de nu er).

Kendes først og fremmest på sine hele blade, der er uregelmæssigt dobbelt savtakkede, men aldrig lobede eller bugtede i randen. Dette kendetegn gælder dog osse for den Bornholmske Klippe-Røn, der næppe findes andre steder i Danmark. Dog har der været en tendens til at kende Aksel-Røn fra Klippe-Røn alene på udbredelsen. Hvilket ikke er tilladeligt.

Aksel-Røns blade er bredest omkring eller under midten. Pladen er relativt bred, men varierer fra 1-2 gange længere end bred. Bladbasis er tvær (evt. svagt hjerteformet) eller bredt kileformet. Der er sædvanligvis 9-15 par sidenerver.

Frugterne bliver røde og gerne fra 1-1,5cm i tværmål. Nogenlunde kugleformede, men variable i facon - dog ofte med den største bredde en anelse ovenfor midten.

Aksel-Røn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Knud N. Flensted

Variation

: Stor - og nok umulig at beskrive i alle detaljer. Mest påfaldende er vel de udgaver, som har tyndt lyshåret bladoverside. Mon det er dem, der kaldes for "sølvrøn"?

Bladstørrelse og omrids er uhyggeligt variabel. Rich m.fl. mener endda, at arten kan have svagt bugtet-lobede blade (de mener dog at dette afvigende lobe-kendetegn kan skyldes indkrydsning fra andre arter af Røn). Sådan en afvigelse er ikke kendt fra Danmark.

Forveksling

: Kan let forveksles med Klippe-Røn, der førhen betragtedes som en vild udgave af Aksel-Røn.

Klippe-Røn har dog smallere blade med smallere kileformet bladgrund, men det er svært at sætte nøjagtigt måltal på dette, fordi Aksel-Røn varierer meget. Bedre er det, at Klippe-Røn har bladene bredest ovenfor midten, mens Aksel-Røn har dem bredest på eller under midten. Se altid på flere blade fra samme træ.

Udbredelse

: Arten i bred forstand er vidt udbredt i Vest- Mellem- og Sydeuropa, samt det allernordligste Afrika. Medtages nogle mere eller mindre nærtbeslægtede småarter (som f.eks. Klippe-Røn) findes den brede art osse naturligt i Skandinavien.

AFD-bogen viser spredt udbredelse over det meste af Danmark, dog undtaget det sydlige Sønderjylland, De Sydlige Øer (= Als, Ærø, Langeland, Lolland, Falster og Møn) - og så mangler den vist osse på Bornholm?

Aksel-Røn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer i maj-juni og modner frugter i oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Aksel-Røn baseret på Naturbasens observationer:
Aksel-Røn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aksel-Røn - månedlig fordeling

Biologi

: Kan blive et pænt stort træ på 15 meters højde og en halv meters tykkelse. Veddet er hårdt og kan anvendes til mindre træting. Ellers bruges arten mest som et parktræ, osse fordi den tåler byluft ret godt.

Levested

: Ikke oprindelig vildtvoksende i Danmark, men indført som prydtræ allerede før år 1800.

Selvsår sig formentlig over hele landet, men ikke almindeligt. Det vides ikke, om der nogle steder optræder andengenerationsafkom, men det er tænkeligt. Aksel-Røn kunne altså godt være lokalt bofast i Danmark.

AFD-bogen rapporterer arten fra mange typer af danske voksesteder, mest skovbrynslignende, samt både på næringsfattig og kalkrig jordbund.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. Gyldendal.

Mossberg, Bo & L. Stenberg, 2005: Den Ny Nordiske Flora. Gyldendal (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Nielsen, H. & K. Thingsgaard, 1997: Vilde og Forvildede arter af Røn (Sorbus) i Danmark. Meddelelser fra Atlas Flora Danica nr. 3. Side 31-37. Dansk Botanisk Forening & Københavns Universitet, april 1997.

Jørgensen, H., Flemming Rune, m.fl. 2005: Træer & Buske i Danmark. Gyldendal.

Rich, T.G.C. m.fl. 2010: Whitebeams, Rowans and Service Trees of Britain and Ireland. BSBI Handbok No. 14.

Stace, Clive, 2010, New Flora of the British Isles. 3rd edition. Cambridge University Press.

De senest indberettede arter i Naturbasen: