Sorbus aucuparia ssp. glabrata

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Sorbus aucuparia ssp. glabrata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Nordlig Røn

Denne underart findes næppe i Danmark. Men hvem har ledt efter den? Den fandtes ikke i undersøgelsen Atlas Flora Danica, men var heller ikke blevet efterlyst.

Kan kendes fra Alm. Røn på sine aflange (ikke kugleformede) frugter, og på sin hårløse blomsterstand. linnaeus.nrm.se...sorbauc

Forveksling

: Overgangsformer til underarten Alm. Røn (Sorbus aucuparia ssp. aucuparia) findes, men er næppe heller kendt fra Danmark.

Udbredelse

: Findes på Island (men ikke på Færøerne), i Nordskotland, i Nordskandinavien og derfra ind i det nordligste Rusland. Desuden i nogle af Mellemeuropas bjergegne linnaeus.nrm.se...sorbaucv.jpg

Hvornår ses den?

: Denne busk kan ses hele året.

Biologi

: Arten Sorbus aucuparia er generelt kuldetålende. Nordlig Røn formentlig endnu mere end underarten Alm. Røn

Levested

: Bør eftersøges på nordvendte klipper på Bornholm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hartvig, Per 2015: Atlas Flora Danica. Gyldendal.

Mossberg, Bo & L. Stenberg, 2005: Den Ny Nordiske Flora. Gyldendal (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: