Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Jens Dalgaard Ladefoged
    Foto: Jens Dalgaard Ladefoged

Atlas

: Pilebladet Spiræa overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Pilebladet spiræa er en 1,5 m høj busk med mange tætte ris. Grenene er næsten uden hår og gulbrune. Bladene er 4-7 cm, græsgrønne, glatte, lancetformede og savtakkede1. Undertiden er der hår på strengene på bladene. De lyserøde blomster er samlet i en tæt 4-12 cm slank top.
Pilebladet Spiræa
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Pilebladet spiræa forveksles ofte med Rævehale-spiræa. De to arter er kendt for at hybridisere.

Udbredelse

: Pilebladet spiræa er introduceret til Danmark som prydplante og stammer oprindeligt fra Sydøsteuropa og Nordøstasien. Den er plantet på Ålholm mellem 1795 og 1811, i Forsthaven 1845 og på Moesgård i 1850. Arten findes hist og her i Danmark. Fra 2001-2013 er den blevet registreret 10 steder i Danmark. I Atlas Flora Danica er der lavet undersøgelser af Pilebladet spiræa coll. De viser, at arten primært findes i de indre dele af landet, hvilket tyder på, at den ikke er tilpasset kystklimaet. Arten findes hist og her i Danmark, forekomsten af Pilebladet spiræa for 2001-2013 var, at den blev observeret på 10 lokaliteter.
Pilebladet Spiræa - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Pilebladet Spiræa baseret på Naturbasens observationer:
Pilebladet Spiræa - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pilebladet Spiræa - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: