Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Atlas

: Høj Nellikerod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Frugtbar krydsning mellem Eng-Nellikerod og Feber-Nellikerod.

1. generationskrydsningen er ret karakteristisk hvad blomsten angår: denne ligner Eng-Nellikrods blomst men har gult-orangebrune kronblade af betydelig skønhed.

1. generationskrydsningen ligner mest Eng-Nellikerod i bladkaraktererne (afrundede grundblade uden spids). Hvor 1. generationskrydsningen krydser tilbage med hhv. Eng- og Feber-Nellikerod kommer resultatet til at ligne disse.

Høj Nellikerod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Harboe

Variation

: Der er betydelig variation i Høj Nellikerods udseende, alt efter hvilken af forældrearterne den evt. har tilbagekrydset med.

Forveksling

: De forskellige tilbagekrydsninger varierer mellem hhv. Eng- og Feber-nellikerod, og der er kun mulighed for at erkende dem, når de er i blomst.

Udbredelse

: Ret hyppig hvor forældrearterne står sammen. På landsplan hist og her til temmelig almindelig. Overses ofte.
Høj Nellikerod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Høj Nellikerod baseret på Naturbasens observationer:
Høj Nellikerod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Høj Nellikerod - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med frugter med modhagere af typen "præstelus".

Levested

: Vokser hvor Eng- hhv. Feber-Nellikrods økologiske amplituder overlapper: skov, krat og ikke for fugtige moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: