Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: ib jakobsen
    Foto: ib jakobsen

Atlas

: Korbær overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den minder om brombær, men har spinklere skud. Årsskuddene er nedliggende og blåduggede, med et blivende hvidligt vokslag, og bærer svage, højst 3 mm. lange torne. Bladene er næsten altid 3-koblede (enkelte 4- og endda 5-koblede ses ret sjældent).

De blomster- og frugtbærende 2-års kskud er korte.

Frugterne er få, forholdsvis store, og blåduggede.

Korbær
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Lütken

Variation

: Formen pseudoidaeus (Lej.) Weihe har større 5-(-7)-delte blade med grå-filtet underside

Forveksling

: Formen pseudoidaeus har gråfiltet bladunderside, hvor hindbær har helt hvidfiltet bladunderside.

Der er forvekslingsmuligheder med spinkle individer af brommbærsmåarter.

Fruebær er helt urteagtig og har 1-årig skududvikling.

Udbredelse

: Almindelig i morænejordsegne, sjældnere i sandjordsegne.
Korbær - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Korbær baseret på Naturbasens observationer:
Korbær - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Korbær - månedlig fordeling

Biologi

: Med 2-årig skududvikling. Der fremkommer til stadighed førsteårsskud fra jordstænglen.

Etymologi:

Rubus er et gammelt latinsk navn for brombærslægten (klynger). Caecius betyder blågrå efter de blåduggede frugter.

Levested

: Vejkanter, hegn, lysåbne skove, markskel, brakmarker o.s.v., gerne hvor der er lidt næringsrigt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordiske Brombær, Anfred Pedersen og Jens Christian Schou, AAUs forlag, ISBN 87-87600-28-5

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: