Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Finn Okkels
  Foto: Finn Okkels
 • Fotograf: Joan Kofoed Christoffersen
  Foto: Joan Kofoed Christoffersen
 • Fotograf: Joan Kofoed Christoffersen
  Foto: Joan Kofoed Christoffersen

Atlas

: Spansk Hyben-Rose overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Med fligede bægerblade, ret spinkle og næsten rette torne og bægerblade, der er fremadrettede efter blomstringen. Griffelåbningen er mindst halvdelen af diskusdiameteren.

Hybenet er pæreformet, og ret stort: 1,5-2,5 cm ii diameter, dækket af lange, kraftige stilkkirtler.

Bladundersiderne er tæthårede.

Spansk Hyben-Rose
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Okkels

Forveksling

: Blød Filtrose (ssp. mollis) ligner meget, men har næsten kugleformede hyben, som kun er 1-1,5 cm i diameter.

Langstilket og Kortstillet Filtrose (R. tomentosa ssp. tomentosa og ssp. sherardi) ligner, men har griffelåbning, der højst er 1/3 af diskusdiameteren, svagt krummede torne og bægerblade, der er udad-fremadrettede efter blomstringen og snart falder af.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden, især øst for isens hovedstilstandslinje.
Spansk Hyben-Rose - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Spansk Hyben-Rose baseret på Naturbasens observationer:
Spansk Hyben-Rose - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spansk Hyben-Rose - månedlig fordeling

Biologi

: En busk med insektbestøvning og endozoisk spredning af frøene, der bevarer spiringsevnen efter tarmpassage. Frøspredningen er dog så vidt vides lidet effektiv under danske forhold.

Etymologi:

Se Glat Hunderose. Villosa betyder lådden, sigtende til de tæthårede bladundersider.

Levested

: Udplantet i vildtplantninger, hegn m.v. og ret bestandig, men næppe naturaliseret i Danmark.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: