Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jan Sørensen
  Foto: Jan Sørensen
 • Fotograf: Jan Sørensen
  Foto: Jan Sørensen
 • Fotograf: Michael Sørensen
  Foto: Michael Sørensen

 Figur

Svær at bestemme!

Bestemmes lettest på det rødmende kød og den ubehagelige lugt. Bestemmelse / bekræftelse bør ske i forum udfra gode fotos.

Kendetegn

: En stor, grov champignon med iøjnefaldende groft opsprækkende hatoverflade.

Arten spottes på den iøjnefaldende opsprækkende hat og den kraftige statur i forbindelse med den ubehagelige lugt.

Hos unge eksemplarer er den metallisk, hos lidt ældre ubehagelig urinagtig.

Hatten bliver 10-20 cm bred (eller større) og stokken er 2-4 cm tyk, sædvanligvis tydeligt kortere end hatbredden.

Der er en ret bred og kraftig, hængende ring.

Hattens grundfarve er hvid, men de opsprækkende felter er ofte grålige eller brunlige.

Lugten er fra svag til middelstærk, ubehagelig, urinagtig, som våd snavset hund eller gedebuk. Smagen er tør svampeagtig eller med en kvalmende komponent.

Kødet er rødmende, Hos unge eksemplarer er karakteren tydelig, hos ældre kan det være lidt svært at se.

Strandengs-Champignon står ofte i mindre hekseringe.

Strandengs-Champignon
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Sørensen

Forveksling

: Strandengs-Champignon er en ret let kendelige art, i alt fald, når den er typisk udviklet med den groft opsprækkende hat.

Vej-Champignon har ofte en lignende ubehagelig lugt, men er mindre, og har som en unik karakter dobbelt ring. Den er ikke, eller kun svagt, opsprækkende.

Randskællet Champignon - Agaricus subfloccosus www.fugleognatur.dk/gallery... - har ikke den kraftigt opsprækkende hatoverflade, men er fibrilløs og fint skællet.

Hvis kødet ikke erkendes som rødmende, er der et par forvekslingsmuligheder, der principielt kræver mikroskopi. Ingen af dem har dog den iøjnefaldende kraftigt opsprækkende hat.

Ager-Champignon-gruppen har også meget store arter, f.eks. Landsby-Champignon. Men disse er mere eller mindre gulnende og har en i reglen erkendbar anislugt, og desuden har de ikke den kraftigt sprukne hat.

Udbredelse

: Den kan findes på næringsrige, mere eller mindre saltpåvirkede biotoper i hele landet. Den må stadig betegnes som temmelig sjælden, men hyppigheden ser ud til at være stigende.
Strandengs-Champignon - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan ses juni-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Strandengs-Champignon baseret på Naturbasens observationer:
Strandengs-Champignon - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strandengs-Champignon - månedlig fordeling

Biologi

: Champignoner er heterotrofe svampe, som ikke danner mykorrhiza med planter, og lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden og opsugning af vand- og næringsstoffer via deres mycelium.

Spiselighed: Den er formentlig ikke giftig, men under alle omstændigheder ikke værd at spise p.g.a. ubehagelig lugt og smag.

Levested

: Som navnet antyder, er dens oprindelige biotop strandenge med varierende saltpåvirkning. Men arten findes lige så ofte langs saltpåvirkede vejkanter og på græsplæner op til veje, hvor der er påvirkning fra vejsalt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Funga Nordica 2008 , redaktion Henning Knudsen og Jan Vesterholt, mange forfattere. ISBN 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: