Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: John Nymann
    Foto: John Nymann
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Eng-Storkenæb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er 30-70 cm høj. Stænglen er svagt kantet, med både udstående almindelige hår og kirtelhår.

Bladene er håndfligede med smalle afsnit.

Blomsterne er blåviolette (sjældent hvide) og ca. 4 cm brede.

Kronbladene er afrundede (ikke kløftede eller udrandede) og randhårede ved basis.

Frugtstilken er tilbagebøjet ved frugtmodningen, og delfrugterne er kirtelhårede.

Eng-Storkenæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ib Fagerlund

Variation

: Se kendetegn! Men ofte er det en ret kraftig staude, kraftigere end de fleste andre i naturen voksende storkenæb.

Forveksling

: Kær-Storkenæb har ikke kirtelhår på stænglen, men kun almindelige, skråt nedadrettede hår.

De fleste andre storkenæb har tydeligt spædere vækst og mindre kroner, hvor kronbladene er mere eller mindre udrandede og ikke afrundede. Især kan Hybrid-Storkenæb (G. x magnificum), som også dyrkes ligne; men den har purpurrøde-violette kronblade, som er tydeligt udrandede i spidsen.

Udbredelse

: Ikke oprindeligt vildtvoksende, men naturaliseret mange steder. Den er temmelig almindelig, dog sjælden i Vest- og Nordjylland.
Eng-Storkenæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Storkenæb baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Storkenæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Storkenæb - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig staude, som ofte er bestanddannende ved sin grove jordstængel. Det er usikkert i hvilken udstrækning, frøformering forekommer i Danmark. Men ofte er den spredt ud i naturen fra haver med haveaffald m.v.

Levested

: Fugtig, næringsrig bund i krat, bynære skovbryn, enge, ruderater, gamle tilgroede haver etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: