Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Hansen
    Foto: Ole Hansen
  • Fotograf: Inger Bang
    Foto: Inger Bang
  • Fotograf: Inger Bang
    Foto: Inger Bang

Atlas

: Kær-Storkenæb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 25-60 cm høj. Stænglen er lidt kantet. Den har nedadrettede hår, men ingen kirtelhår; de vigtigste af forvekslingsmulighederne blandt Storkenæb har kirtelhår på stænglen.

Grundbladene er 5-7 fligede. Stængelblade har i reglen lidt færre flige end grundbladene, og sidder parvis modsatte.

Blomsterne sidder parvis og er 2,5-3 cm brede. Kronerne er lyst rødviolette. Kronbladene er afrundede, ikke udrandede.

Delfrugten jævn og udstående håret.

Kær-Storkenæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inger Bang

Variation

: Se artsbeskrivelsen. På et af fotoerne af arten ser det ud til, at der er antydning af udranding på kronbladene (ikke særligt fremtrædende), men ikke desto mindre er det altså Kær-Storkenæb.

Forveksling

: Eng-Storkenæb har også afrundede, ikke udrandede kronblade, men er langt kraftigere i væksten, har tydeligt større blomster, har kirtelhår på stænglen og vokser i reglen mere tørt.

Andre storblomstrede storkenæb har udrandede kronblade, kirtelhår på stænglen og/eller tørrere voksesteder.

Specielt har den noget lignende Skov-Storkenæb udrandede, rødviolette kronblade og kirtelhår foroven på stænglen.

NB: Et kirtelhår fremtræder som et hår med en lille kugle i spidsen, hvorfra der kan udskilles forskellige sekreter.

Udbredelse

: Temmelig sjælden på Sjælland, Lolland, Falster og Møn - ellers sjælden eller manglende.
Kær-Storkenæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juli-september, og kan være lidt svær at få øje på uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Kær-Storkenæb baseret på Naturbasens observationer:
Kær-Storkenæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kær-Storkenæb - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig staude. Dyrespredning.

Levested

: Fugtig, næringsrig mere eller mindre vældpåvirket bund i skove, ved vandløbsbredder, i rigkær etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: