Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Okkels
    Foto: Finn Okkels
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande

Atlas

: Storbægret Storkenæb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 40 cm. høj enårig plante.

Bladene er hånddelte, og afsnittende er opdelt i linieformede flige.

Den har parvis stillede rosenrøde blomster, hvor blomsterstilken og frugtstilken er mindst 2 x bægrets længde. Bægerbladene er brodspidsede og bægret er ret stort og oppustet.

Frugterne er næsten glatte.

Storbægret Storkenæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Den kan forveksles med Kløftet Storkenæb, som har ret lignende blade, men denne har frugtstilke, der højst er af bægrets længde samt kirtelhårede frugter.

Andre arter Storkenæb end Storbægret og Kløftet Storenæp har ikke brodspidsede bægerblade.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden, sjælden vest for isens hovedstilstandslinje.
Storbægret Storkenæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Storbægret Storkenæb baseret på Naturbasens observationer:
Storbægret Storkenæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Storbægret Storkenæb - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning af blomsterne og slyngspredning af frøene, idet disse slynges pludseligt bort, når frugten revner ved modenhed.

Etymologi:

Geranium er diminutiv af græsk geranos=trane, som sigter til de langnæbbede frugter, ligesom det danske storkenæb gør.

Columbinum af latin Columba=due, som hentyder til, at plantens blade kan lede tanken hen på en duefod. Det danske storbægret skyldes det store, noget oppustede bæger.

Levested

: Dyrkede marker, ruderater og åben kratskov på næringsrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: