Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: ib jakobsen
    Foto: ib jakobsen
  • Fotograf: Josephine Qvistgaard
    Foto: Josephine Qvistgaard
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Kløftet Storkenæb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er 1-2årig eller vinterannuel (spirer om efteråret).

Den har karakteristisk hånddelte blade, hvor afsnittene er opdelt i linieformede flige.

Blomsterne er kortstilkede og har mørkerøde kronblade af længde med de brodspidsede bægerblade.

Frugtstilken er højst af bægrets længde.

Delfrugterne er beklædt med udstående kirtelhår.

Kløftet Storkenæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Keller

Forveksling

: Storbægret Storkenæb ligner en del på bladene, men den har større, langstilkede, parvis stillede blomster, men større, rosenrøde kronblade; frugtstilken er ca. 2 x bægrets længde ogfrugterne er næsten glatte.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet, dog mindre almindelig i Vest- og Nordjylland. Den ser ud til at være steget meget i hyppighed de sidste årtier.
Kløftet Storkenæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Kløftet Storkenæb baseret på Naturbasens observationer:
Kløftet Storkenæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kløftet Storkenæb - månedlig fordeling

Biologi

: En 1-2årig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Frøene spredes ved bortslyngning, når frugten er moden.

Etymologi:

Se Storbægret Storkenæb. Dissectum er latin for opdelt, sønderskåren, og hentyder til de opdelte blade. Det samme gør det danske "kløftet".

Levested

: På marker, langs veje etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: