Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Liden Storkenæb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er indtil ca.30 cm lang, men ofte kortere og mere eller mindre nedliggende.

Blomsterstilken har tætte, korte, enslange kirtelhår, og stænglen er beklædt med korte, enslange plyshår mixed med meget korte, næsten siddende kirtelhår

Blade har kredsrundt - ikke kantet- omrids og 5-9-fligede.

Blomsterne er 4-8 mm.brede og med bleglilla, svagt udrandede kronblade af længde med end bægeret.

Delfrugten jævn og tiltrykt håret. Frøene glatte.

Liden Storkenæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: Den ligner meget Blød Storkenæb, men kendes let fra denne på, at stængelen har tætte, korte, enslange plyshår, hvor Blød Storkenæb har hår af forskellig længde.

Huskeregel: liden - lige lange, blød - blandet

Storbægret og Kløftet Storkenæb har dybt delte blade med smalle flige og større blomster.

Rundbladet Storkenæb har rødlige kirtelhår i blomsterstanden og anderledes bladform.

Stinkende Storkenæb lugter kraftigt krydret.

Den kan ligne kummerformer af Pyrenæisk Storkenæb, men denne har korte kirtelhår på stænglen og hår af forskellig længde.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig i hele landet.
Liden Storkenæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Liden Storkenæb blomstrer hovedsageligt maj-september, men kan træffes blomstrende næsten hele året.

Den ser ud til ikke at stille helt så store krav til jordbund etc., som Blød Storkenæb gør.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Storkenæb baseret på Naturbasens observationer:
Liden Storkenæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Storkenæb - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig, toårig eller vinterannuel urt.

Den har formentlig dyrespredning foruden spredning med hø etc.

Levested

: Agerjord, vejkanter, græsplæner og ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

De senest indberettede arter i Naturbasen: