Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen

Atlas

: Blød Storkenæb overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er 5-30 cm høj. Bladene er 5-7 fligede. Kronbladene er rosenrøde og udrandede. Delfrugterne er glatte og med tværribber, frøene glatte.

Blomsterne er 8-14 mm brede og med langhårede bægerblade.

Der er både korte og lange hår på blomsterstilke og stængel.

Blød Storkenæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Variation

: Der er ingen variation af speciel interesse for artsbestemmelsen.

Forveksling

: Blød Storkenæb ligner især meget Liden Storkenæb (Geranium pusillum), men denne har enslange korte plyshår på stængel og blomsterstilke.

Den kan evt. også forveksles med kummerformer af Pyrenæisk Storekenæb (Geranium pyrenaicum), men denne har korte kirtelhår på stænglen, "negl" på kronbladene og har tiltrykt håret delfrugt.

Storbægret og Kløftet Storkenæb har dybt, delte blade med smalle flige og større blomster.

Stinkende Storkenæb lugter kraftigt krydret.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig i så godt som hele Danmark.
Blød Storkenæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hovedblomstringstiden er maj-august, men kan i år med mildt klima findes i blomst langt hen på efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Blød Storkenæb baseret på Naturbasens observationer:
Blød Storkenæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blød Storkenæb - månedlig fordeling

Biologi

: Planten er enårig, vinterannuel. Sjældent 2-årig.

Levested

: Tør bund, skråninger, vejkanter, og som haveukrudt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Den Virtuella Floran: linnaeus.nrm.se/flora/welcome

De senest indberettede arter i Naturbasen: