Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Kim Bang Jensen
    Foto: Kim Bang Jensen
  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen

Atlas

: Kæmpe-Balsamin overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver 1/2 til 1 1/2 meter høj, sjældne gange helt op til 2 1/2 meter høj.

Stænglen er kraftig, ret grenet foroven, hul og rødlig, især forneden. Stængelbladene er håndstore, de nedre ofte udpræget større end de øvre, og sidder modsat eller i 3-tallige kranse. De er æg-lancetformede og grovtakkede. Ved bladbasis sidder 1 eller flere store kirtler.

Blomsterne er store og sidder i 5-12 blomstrede klaser for enden af grenene; de er indtil 4 cm lange og vinrøde til lyserøde med hvidlige indslag. De er af den sædvanlige balsamin-model: undersædige, stærkt uregelmæssige med 3 kronblade og 5 bægerblade, hvor det nedre bægerblad er kronbladagtigt og danner en spore.

Frugten er en kapslen med 5 klapper. De er grønne og saftspændte og ved modenhed ruller de sig hurtigt op nedenfra og slynger frøene væk, medens en midtersøjle bliver stående tilbage.

Kæmpe-Balsamin
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Kæmpe-Balsamin kan næppe forveksles med andre arter, når den er i blomst.

Den endnu ret sjældne Kap-Balsamin eller Orange-Balsamin har brunplettede orange blomster og 7-12 par tænder på bladene, hvor Kæmpe-Balsamins blade har 30-45 par tænder. www.fugleognatur.dk/gallery...

Spring-Balsamin, som er ret almindelig i Danmark, har gule blomster og 10-16 par butte, buerundede tænder. www.fugleognatur.dk/gallery_browse

Småblomstret Balsamin, som er almindelig til meget almindelig i hvert fald i Østdanmark, har meget mindre bleggule blomster og 20-30 par bladtænder. www.fugleognatur.dk/gallery...

Udbredelse

: Kæmpe-Balsamin er efterhånden ret almindelig i den danske natur, i hvert fald på Øerne og i Østjylland.
Kæmpe-Balsamin - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-oktober, men kan nogle gange træffes blomstrende helt frem til den første nattefrost.

Tidsmæssig fordeling

af Kæmpe-Balsamin baseret på Naturbasens observationer:
Kæmpe-Balsamin - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kæmpe-Balsamin - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig sommerannuel urt (spirer om foråret og visner hen på efteråret).

Den har insektbestøvning og besøges ofte af humlebier, især Ager-Humle.

Den har været dyrket og dyrkes stadig mange steder. Den har spredt sig herfra og ud i naturen. Den regnes for invasiv, men er ret let at bekæmpe, da den har et ret svagt rodsystem, og blot skal hives op, inden den kan sætte modne frø.

Etymologi. Slægtsnavnet impatiens betyder "utålmodig", "ømfindtlig" og sigter til frøenes eksplosive spredning. "Glandulifera" er "kirtelbærende" og sigter til kirtlerne ved bladgrunden.

Levested

: Fugtig-våd, næringsrig bund: krat, moser, ruderater, grøftekanter, ved vandløb etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: