Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peder  Brøgger
    Foto: Peder Brøgger
  • Fotograf: Allan Kristoffersen
    Foto: Allan Kristoffersen
  • Fotograf: Skjold Søndergaard
    Foto: Skjold Søndergaard

Atlas

: Pille-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har korte og stive blade og er tæt tueformet og helt uden udløbere.

Stråene er op til 30 cm. lange og lægger sig ved frømodning ned mod jorden, hvorved der kan ske kortdistancespredning.

Bladskederne er i reglen vinrødt anløbne og skedehindetilhæftningen er ganske kort og but, kun ca. 1 mm. lang.

Der er et lille tyndt hanaks øverst og nedenunder 2-3 næsten kugleformede, grønlige hunaks, som er tæt samlede under hanakset.

Den har grønne, urteagtige støtteblade af indtil 3 cms længde i blomsterstanden

Frugthylstrene er grågrønne, dunhårede og næsten kuglerunde og med et kort næb. Der har olieholdigt væv ved grunden og spredes med myrer.

Pille-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Moeslund

Forveksling

: Inden for gruppen af små starer i hanaks-hunaksgruppen med dunet-hårede frugthylstre og som regel med ret tørre voksesteder er der 3 arter i spil. Dværg-Star o.a. i Gul Star-gruppen har glatte frugthylstre.

Vår-Star og Pille-Star har tydelige grønne støtteblade i blomsterstanden, i alt fald er det nederste sådan. Bakke-Star og Lyng-Star har helt korte, rudimentære støtteblade.

Vår-Star har løs, tueformet vækst med udløbere, hvor Pille-Star har tætte tuer uden udløbere.

Vegetativt adskiller Vår-Star sig fra de andre nævnte ved at have tydelige tværnerver på bladskeden på rygsiden.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet, dog mindre almindelig mod øst og på Lolland-Falster.
Pille-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Pille-Star baseret på Naturbasens observationer:
Pille-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pille-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig halvgræs med vindbestøvning af hunblomsterne.

Etymologi:

Om star, se Vår-Star. Pilulifera er "pillebærende" og sigter til de næsten kuglerunde, pilleformede hunaks.

Levested

: Mager bund i skove, på overdrev og heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser 2. udgave, BFNs forlag 2006 - ISBN 87-87746-07-7.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, M. Skytte Christiansen, 1958 (intet ISBNnr.)

De senest indberettede arter i Naturbasen: